Embryoselectie als preventie voor borstkanker

Tjalma Wiebren
De preventieve borstamputatie van Angelina Jolie is geen uitzonderlijk geval. “Ook bij ons komen dergelijke preventieve borstamputaties veel voor,” zegt professor doctor Tjalma Wiebren (UZA, borstkliniek). “In onze borstkliniek worden er jaarlijks 20 à 30 dergelijke amputaties uitgevoerd met reconstuctie. Bijna alle vrouwen met een sterk verhoogd risico die zich laten testen op de erfelijke belasting, maken die beslissing. Want een strikte opvolging of medicatie zijn de enige andere preventieve behandelingen. Een bijkomende optie voor de toekomst is misschien de behandeling van het genetisch materiaal bij iemand met genafwijking. Wat wel al kan is de ingreep om embryo’s te selecteren met IVF.”
Bettina Blaumeiser
“Inderdaad,” vult professor Bettina Blaumeiser aan “borstkanker die veroorzaakt wordt door het BRCA1 of BRCA2-gen, is autosomaal dominant. De kans dat je het overerft is dus 50%. Omdat het risico zeer hoog is dat je kinderen het gen erven, kiezen vele ouders voor preïmplantatie-genetische diagnostiek (PGD). De goede embryo’s worden geselecteerd, die met het kankergen worden vernietigd en de gezonde embryo’s worden teruggeplaatst. De meeste ouders verkiezen deze techniek boven prenatale diagnostiek omwille van het ethische aspect.”
14 mei 2013