Expert in de kijker: Hilde Lamers: ‘Tegen 2060 is het aantal mensen met dementie verdubbeld’

Hilde Lamers
We leven steeds langer, maar de vergrijzing brengt een hoop maatschappelijke uitdagingen met zich mee, zoals dementie, met de ziekte van Alzheimer als meest voorkomende vorm. Op 21 september is het Werelddag dementie. “Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie”, zegt Hilde Lamers, directeur van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. “De kans is dan ook 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Leeftijd is daarbij de belangrijkste risicofactor. In Vlaanderen hebben naar schatting 122.000 mensen dementie. Men verwacht dat dat aantal als gevolg van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zal zijn. Het taboe rond dementie vermindert wel, maar er zijn nog steeds maatschappelijke clichés die de levenskwaliteit van mensen met de aandoening aantasten. Ze worden bijvoorbeeld nog vaak betutteld, uitgesloten of minder ernstig genomen.”

Een specifieke vorm van dementie is jongdementie, waarbij de patiënt symptomen en een diagnose krijgt vóór 65 jaar. Hilde Lamers: “Het aantal mensen met jongdementie in België varieert tussen 3000 en 12000. Het duurt gemiddeld vierenhalf jaar voordat de diagnose jongdementie wordt gesteld. Bij jonge mensen worden de klachten immers sneller geassocieerd met drukte op het werk of problemen in het gezin. Men denkt eerder aan stress, burn-out, relatieproblemen of een depressie.”

“De diagnose ‘dementie’ heeft een grote impact op de patiënten zelf én op die van hun naaste omgeving. Omgaan met beginnende dementie is dan ook niet evident. Men gaat eerst door een rouwproces. Aanvaarding is een belangrijke eerste stap. Omdat het kortetermijngeheugen eerst begint te falen wordt structuur erg belangrijk. Het is ook belangrijk om sociale contacten te onderhouden. Voor een persoon met dementie kunnen de aanwezigheid en nabijheid van vroegere bekenden immers ontzettend waardevol zijn. In Vlaanderen bestaan verschillende ondersteuningsvormen, maar 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door naaste familie of omgeving. Die mantelzorgers verlenen doorlopend hulp aan de hulpbehoevende. Van een mantelzorger wordt tact, geduld, inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen gevraagd. Mantelzorg kan vreugde of voldoening geven, maar kan ook zeer intensief en zwaar zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Mantelzorgers en familieleden hebben daarom behoefte aan lotgenotencontact. De Alzheimer Liga Vlaanderen helpt daarbij.”

20 september 2017