De dag van de migrant

Kati Verstrepen
“De dag van de migrant is een goede gelegenheid om even stil te staan bij de bijdrage die de vele migranten als deel van onze samenleving elke dag leveren,” zegt Kati Verstrepen. Als voorzitter van de commissie vreemdelingenrecht bij de Orde van Vlaamse Balies weet ze precies wie migranten zijn en hoe ze de maatschappîj mee vorm geven. “Jammer genoeg gebeurt dit nog veel te vaak op een onzichtbare manier, door zeer nederige taken uit te voeren die niemand anders wil doen, zoals het afwassen in restaurants, het poetsen van het sanitair langs de autosnelweg of het industrieel reinigen van silo’s in de haven. Deze mensen zoeken de aandacht niet op, ze werken in stilte achter de schermen.  Vaak lijkt het alsof ze zich schamen voor wat ze doen, terwijl ze er net trots zouden moeten op zijn dat zij dingen doen die onmisbaar zijn voor onze economie. Daarom is een dag als vandaag nodig, om nog maar eens aandacht te vragen voor hun precaire situatie en om duidelijk te maken welke hun rechten zijn. Zelf zullen ze het niet vragen, daarvoor hebben ze veelal geen tijd terwijl ze tegen een razend tempo de afwas staan te doen of toiletpotten staan te schrobben,...

13 december 2012