De aansprakelijkheid na een medische blunder

Mieke Goosens
Medische fouten behoren tot de realiteit. De recente berichtgeving in de media over het achterlaten van twee scharen in de onderbuik van een patiënt, getuige hiervan. In dergelijke situatie claimt de patiënt een eis tot schadevergoeding. Op welke rechtsprincipes beroept een patiënt zich?
Advocate medisch recht Mieke Goossens licht toe: “als de arts meent geen fout te hebben begaan en/of wanneer er geen of geen afdoende schadevergoeding wordt geboden, kan de patiënt overwegen om verdere stappen te ondernemen. Zo kan hij de arts op burgerrechtelijk vlak aansprakelijk stellen via een vordering voor de rechtbank, al dan niet gecombineerd met een strafklacht. Om een schadevergoeding te verkrijgen, moet de patiënt naast de fout ook het oorzakelijk verband tussen die fout en de geleden schade bewijzen. Naast de arts, spreekt men vaak ook het ziekenhuis aan. Dit is in principe foutloos aansprakelijk voor inbreuken begaan op de rechten van de patiënt (waaronder het recht op kwaliteitsvolle zorgverlening). Tot slot kan de patiënt in welbepaalde gevallen en via een specifieke procedure beroep doen op de recente wet betreffende “de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg”. Komt de schade van de patiënt hiervoor in aanmerking, dan zal het fonds voor medische ongevallen het slachtoffer vergoeden zonder dat deze een medische fout moet bewijzen.”
30 december 2010