Thema in de kijker: Dag van Europa

Op 9 mei is het Europadag. Dan wordt de 65ste verjaardag van de Schumanverklaring herdacht, de sleutelgebeurtenis in de oprichting van de Europese Unie.

“EU relatief onzichtbaar op wereldvlak”

Fabienne Bossuyt
“Op het wereldtoneel is de EU nog steeds een relatief onzichtbare actor”, zegt Fabienne Bossuyt, doctor-assistent aan het Centrum voor EU-Studies aan UGent. “Nochtans heeft de EU een breed ontwikkeld gemeenschappelijk buitenlands beleid dat inspeelt op zowat alle actuele hete hangijzers en actief inzet op het nastreven van gemeenschappelijke EU-belangen. Of het nu gaat over de post-2015 Sustainable Development Goals, de humanitaire ramp in Nepal, het conflict in Oekraïne of de oprukkende IS, de EU werkt voor alle internationale kwesties een specifiek beleid uit en treedt actief op voor zover ze over de nodige capaciteit en bevoegdheid beschikt. Zo heeft de EU 9 miljoen euro noodhulp aan Nepal geschonken om de meest directe noden aan te pakken in de nasleep van de aardbeving van eind april. Die noodhulp kwam er bovenop het sturen van humanitaire hulpverleners die in dienst zijn bij de Europese Commissie, en de individuele noodhulp van de lidstaten. Daarnaast volgt het Emergency Response Coordination Centre van de Europese Commissie de situatie 24 op 7 op en coördineert het de hulpverlening vanuit Europa.”

“Belgische europarlementsleden minst aanwezig op twitter”

Barbara De Cock
Barbara De Cock, professor in de Taalkunde aan UCL, werkte mee aan een onderzoek naar het twittergedrag van europarlementleden tijdens de Europese verkiezingen in 2014. “ Er zijn grote verschillen in gebruik en frequentie van tweets en hashtags tussen europarlementsleden. Maar ook binnen een partij of een land zijn er soms extreme verschillen. Spanjaarden tweeten meer over Europese thema’s, de Fransen meer over lokale gevolgen van het Europese beleid. Wanneer in het Verenigd Koninkrijk over Europa getweet wordt, is dat meestal vanuit de scherpe tegenstelling tussen de partijen die pro-EU zijn en de partijen die uit de EU willen stappen. De Belgen tweeten dan weer meer over het Europese beleidsniveau dan de Fransen en de Britten. Belgische europarlementsleden zijn wel minder aanwezig op twitter dan die uit andere landen. In alle landen wordt hoofdzakelijk over professionele activiteiten getweet - niet over privé-aangelegenheden - naar de nationale of regionale achterban. De meeste tweets zijn dan ook in de eigen taal. Volgers op twitter zijn voornamelijk journalisten en politiek actieve burgers. Er is dus weinig rechtstreekse uitwisseling met het grote publiek.”

7 mei 2015