Dovenparlement zet nieuwe uitdagingen op de kaart

Goedele De Clerck

“Een toekomst waarin dove kinderen en volwassenen zich kunnen ontplooien, daar is de Vlaamse Dovengemeenschap zeer sterk mee bezig”, zegt onderzoekster Goedele De Clerck (UGent). “Gebarentaal, dovencultuur en dove vormen van kennis en leren gaan over van generatie tot generatie. We zullen het talig en cultureel erfgoed van de Vlaamse dovengemeenschap en de vrijwilligerswerkingen die er nu zijn, in de volgende jaren goed moeten ondersteunen om het optimaal te kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Deze overdracht van taal en cultuur wordt nu heel sterk uitgedaagd door ontwikkelingen zoals de verspreiding van cochleaire implantatie, de beweging van dovenscholen naar inclusief/geïntegreerd onderwijs, toegenomen virtueel contact, sociale mobiliteit enz. Tegelijkertijd is gebarentaal zichtbaar geworden en is er meer interactie met de bredere samenleving. Dit wordt gesteund door de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.”


Het Vlaamse Dovenparlement, een initiatief van participatief burgerschap, vormt een platform voor deze toekomstperspectieven. Via interactieve infoavonden in heel Vlaanderen wil deze dovengemeenschap dove en gebarentalige burgers inspraak en betrokkenheid bieden bij de nieuwe ontwikkelingen en wil ze deze punten ook op de beleidsagenda plaatsen.


Op 29 en 30 april 2014 organiseert UGent de Internationale Conferentie rond Gebarentaal, Gelijke Kansen en Duurzame ontwikkeling. “Voor het duurzaam omgaan met de veranderingen en de uitdagingen van bv. inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, is er wetenschappelijke innovatie nodig als ondersteuning van de onderwijspraktijk,” licht Goedele De Clerck het doel van de conferentie toe.“We willen daarbij ook rolmodellen bieden om de doorstroming van dove en slechthorende studenten en onderzoekers in het hoger onderwijs te ondersteunen.”

17 april 2014