China: een nieuwe economische grootmacht?

Karolien De Bruyne
China lijkt de laatste jaren overal aanwezig. De ene heeft angst voor “het gele gevaar”, de ander berust erin dat “blaffende honden niet bijten”. Moet het ‘Westen’ zich zorgen maken om een mogelijke Chinese hegemonie? Karolien De Bruyne, docente Internationale Economie aan de HUBrussel, illustreert: “China zal evolueren naar een grootmacht, maar heeft nog een lange weg te gaan (bv. grote inkomensgelijkheid en problemen op het gebied van mensenrechten). Het ‘Westen’ dient rekening te houden met China en moet zich toeleggen op meer en beter onderzoek en ontwikkeling. China is immers niet langer enkel een concurrent omwille van de lage lonen maar wordt hoe langer hoe meer een volwaardige internationale speler. Sinds zijn voorzichtige liberalisering (begin jaren ’80), is China begonnen aan een internationale opmars zowel op reëel als op financieel gebied. Het is een grote exporteur (reëel) doordat het gebruik maakt van zijn comparatieve voordelen en de concurrentie aangaat op gebied van kosten (lage lonen) en technologie. Daarnaast speelt ook de enorme en sterk groeiende afzetmarkt in het voordeel van China. De toenemende handelsstromen impliceren automatisch toenemende kapitaalstromen (financieel). De vreemde valuta die in China binnenstromen worden door de overheid opgekocht om een depreciatie van de yuan te vermijden – met de gekende inflatie tot gevolg. Bovendien investeert China massaal in o.a. Afrika, Latijns-Amerika en de EU.”
26 januari 2011