Beleggers verkiezen thuisland

Rosanne Vanpee
“Ondanks het grote aanbod aan buitenlandse aandelen en hun relatief goede toegankelijkheid, verkiezen beleggers een portefeuille die grotendeels uit binnenlandse aandelen bestaat. Daarbij negeren ze koppig de diversificatietheorie, die aantoont dat je eenzelfde rendement kunt behalen en tegelijkertijd je portefeuillerisico kunt verlagen door je portefeuille (internationaal) te diversifiëren”. Dat zegt Rosanne Vanpée, docent International Financial Management (KULeuven). “Je verlaagt beleggingsrisico's vooral wanneer je aandelen combineert die zo min mogelijk met elkaar gemeen hebben. Een portefeuille van BEL20-aandelen levert dus weinig diversificatievoordelen op. Men kan de vraag stellen of deze voorkeur voor binnenlandse aandelen, in de literatuur home bias genoemd, het resultaat is van een te lage financiële geletterdheid van de belegger. Dit blijkt niet zo te zijn. Ook professionele beleggers stellen portefeuilles op met een sterk overwicht aan binnenlandse aandelen. Rosanne Vanpée ziet twee categorieën van oorzaken voor deze 'home bias'. Enerzijds zijn er psychologische aspecten zoals nationalisme en een gevoel van vertrouwdheid die maken dat mensen kiezen voor aandelen uit het thuisland. Anderzijds kunnen ook rationele overwegingen zoals een taalbarrière en transactiekosten een rol spelen. Maar onderzoek toont aan dat de voordelen van buitenlandse aandelen de kosten sterk overtreffen. Het blijft dus verbazend dat beleggers pertinent blijven vasthouden aan een overwegend binnenlandse portefeuille.” 

23 juni 2014