Auteursrecht in tijden van internet

Marie-Christine Janssens
“Het wordt steeds moeilijker om auteursrechten te handhaven,” zegt Professor Marie-Christine Janssens, KULeuven. “Sinds het ontstaan van het auteursrecht in de negentiende eeuw, zijn de basisbeginselen immers niet meer aangpast. Ondertussen zorgt het internet voor een gemakkelijke en snelle verspreiding van muziek, teksten en beelden en ontbreekt een wetgeving die inspeelt op deze nieuwe digitale. Natuurlijk blijven de basisprincipes gelden, zo weten de meesten wel dat je toestemming moet vragen om iemands werk te gebruiken. Maar dat is lang niet evident bij het gebruik van foto’s en ander materiaal van en op sociale netwerken.”
“In de digitale wereld missen we ook geharmoniseerde regels over de exploitatie van werken. Als je van een artiest muziek mag gebruiken, speelt het beginsel van territorialiteit. Dit betekent dat je naar de auteurswet van elk land moeten kijken om te weten wat wel en niet mag. Dat is in de wereld van het internet een moeilijk vast te houden principe.”
17 april 2013