Anders zorgen

Majda Azermai
“Het overmatig gebruik van antipsychotica aan ouderen in woonzorgcentra kan grondig worden teruggeschroefd.” Dat blijkt uit onderzoek van professor doctor Majda Azermai (UGent). “Demente(rende) ouderen krijgen na geheugenverlies, vaak te kampen met complexe gedragsproblemen. Om de gedragsproblemen toch handelbaar te maken, krijgen ze onder meer antipsychotica toegediend, geneesmiddelen met veel bijwerkingen en zelfs risico op hartfalen, beroerte en sterfte. We moeten dus naar een andere manier van zorgen voor ouderen met dementie. Daarvoor is er niet alleen nood aan educatie, maar ook een attitudeverandering. En dat duurt even.”

“Toch zien we heel wat proefprojecten voor ‘anders zorgen’ ontstaan,” gaat Prof. Anja Declercq (KULeuven, LUCAS) verder. 

Anja Declercq

“Zo wint kleinschalig genormaliseerd wonen steeds meer aan populariteit voor personen met dementie. In deze woonvorm komen zware hulpbehoevende personen terecht. Maar anders dan in een rusthuis, biedt dit een thuis, waar men rekening houdt met hun eigen hobby’s en interesses. Het meetbare gevolg is dat het medicatiegebruik afneemt.”

7 april is het de wereldgezondheidsdag.
21 maart 2013