Akoestiek in muziekzalen goed, maar niet in klaslokalen

Monika Rychtarikova
Met de nakende opening van Paleis 12 en de renovatie van het Sportpaleis stijgt de capaciteit voor concert- en evenementenzalen in ons land enorm. In welke mate houden de architecten rekening met de akoestiek bij de renovatie of bouw van een nieuwe zaal? “De Belgische zalen scoren internationaal zeer goed,”zegt Monika Rychtáriková (KU Leuven). “De Henry Le Boeufzaal in het Paleis der Schone Kunsten (Bozar) in Brussel stond bijvoorbeeld zeer hoog in de internationale vergelijking van Leo Beranek. Zalen voor akoestische doeleinden (muziek, gesproken informatiedracht) worden met een grote akoestische performantie ontworpen. Deze zalen krijgen veel aandacht en geld omdat ze een zekere reputatie in stand houden. Om de akoestiek te optimaliseren wordt de zaal opgemeten. Met een 3D-simulatie van de zaal, waarin de architect parameters aanpast, meet hij perfect het verschil tussen een lege en volle zaal. Met deze technologie simuleren de akoestici zelfs een gesproken stem die ze virtueel kunnen beluisteren. Kortom, er zijn heel wat mogelijkheden om de akoestiek in een zaal te optimaliseren. Heel anders is het echter gesteld met de zalen zonder specifiek akoestisch doel. Die hebben vaak een slechte akoestiek. Denk maar aan winkelcentra klaslokalen of turnzalen waar alles weergalmt. Hierdoor kunnen de kinderen gehoorschade oplopen en krijgen de leerkrachten stemproblemen.”

6 september 2013