20 november zet kinderen in de kijker

Kathy Lindekens
Het is tragisch dat net op de dag van de Kinderrechten de wereld met afgrijzen toekijkt hoe in Israel en Gaza kinderen het slachtoffer worden van de wederzijdse beschietingen. Hopelijk denken de wereldleiders bij deze beelden nog eens terug aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat ze op 20 november 1989 ondertekenden op een wereldtop in New York. Dat verdrag wil immers bescherming bieden en een stem geven aan mensen van 0 tot 18 jaar. “Maar het Kinderrechtenverdrag gaat verder dan bescherming alleen”, zegt Kathy Lindekens, adviseur voor het jongerenbeleid van de VRT. “Kinderen hebben ook recht op een identiteit, een eigen mening, een eigen cultuur. Ook daar past het om vandaag even bij stil te staan. De beeldvorming van kinderen en jongeren is immers cruciaal om dat recht invulling te geven, en daar gaat het vaak mis. Kleine kinderen worden door volwassenen – op enkele extreem onverdraagzame buurtbewoners na – schattig en leuk gevonden, en krijgen meestal de ruimte om te spelen en zich te ontwikkelen. Anders is het gesteld met adolescenten, die in een zeer kwetsbare periode zitten in hun ontwikkeling en die – zoals het altijd geweest is – hun grenzen moeten kunnen verkennen en zich moeten kunnen afzetten tegen de samenleving om hun identiteit te kunnen vormen. Zij hebben nood aan eigen ijkpunten en conventies, ook en vooral als die door de volwassen wereld als overlast worden gezien. Een samenleving waar Quick en Flupke niet meer getolereerd worden maar GAS-boetes krijgen, is geen groeiende maar een verschrompelende samenleving. Jongeren geven in al hun eigenzinnigheid ook dagelijks vorm aan de toekomst, en tonen ons nieuwe wegen. Dat moeten we leren zien, en dat kan alleen door hen in al hun verscheidenheid zichtbaar te maken en naar hen te luisteren. Dat is een grote verantwoordelijkheid die op ons rust.”
19 november 2012