10 december 2010: Internationale dag voor Personen met een Handicap

Ingrid borre 1.jpg
Met de millenniumdoelstellingen engageerde de internationale gemeenschap zich om tegen 2015 een einde te maken aan armoede, ziekte, milieuproblemen en ongelijkheid. Daarbij hield men weinig rekening met personen met een handicap. Die groep is nochtans bijzonder kwetsbaar, vele personen met een handicap in het Zuiden leven onder de armoedegrens. “In 2006 werd er al ijverig gewerkt aan de conventie van rechten voor personen met een handicap. België ratificeerde als een van de eerste landen de tekst en implementeert de conventie ook in het beleid. Ons land onderneemt nu ook effectief de eerste stappen om deze conventie ook waar te maken. Midden 2011 moet er al een eerste rapport zijn. De gehandicaptensector zelf zal een schaduwrapport schrijven. Ondanks de vernoemde bescherming in het beleid, kampen de gehandicapten toch nog vaak met verschillende soorten uitsluiting. En in ontwikkelingslanden worden de goede bedoelingen dikwijls zelfs niet vertaald in beleidsteksten. Verschillende organisaties zetten dit thema extra in de verf en willen zo het onderwerp benadrukken. Natuurlijk is integratie geen zaak die op één dag verbetert, maar een proces waaraan lang moet worden gewerkt”, zegt Ingrid Borré, Algemeen Secretaris van KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten).
3 december 2010