Expert in de kijker:

Bioloog Heleen Verlinden: “Insecten bestuderen kan mensen helpen en bepaalde ziektes helpen bestrijden”

Heleen Verlinden2
Heleen Verlinden in doctor in de biologie aan de KULeuven. Ze werkt op de afdeling dierenfysiologie en neurobiologie en is gespecialiseerd in insecten. Als onderzoekster spitst ze zich toe op verschillende projecten. “Momenteel doen we onder meer onderzoek naar specifiekere pesticiden die inwerken op neuropeptide receptoren van insecten. Zo proberen we specifieke insecten te viseren met pesticiden en de goede insecten zoals hommels en bijen te vrijwaren. Specifiekere insecticiden zijn ontzettend belangrijk voor de bestrijding van insectenplagen zoals sprinkhanenzwermen in Afrika, Australië, Azië en Zuid-Amerika, maar ook voor de bestrijding van specifieke muggensoorten die ziektes zoals Zika, Dengue, malaria of Chikungunya verspreiden. Een ander project draait rond het bestuderen van epigenetica. Insecten kunnen helpen om de regulatie van genexpressie door epigenetische mechanismen op verschillende niveaus beter te begrijpen. De woestijnsprinkhaan is bijvoorbeeld een goed model omdat ze een heel uitgesproken fenotypische plasticiteit vertonen afhankelijk van de populatiedensiteit. We bestuderen onder meer hoe een niet-zwermende sprinkhaan zich ontwikkelt tot een zwermvormende sprinkhaan en welke mechanismen hiervoor aan de basis liggen. Dit soort onderzoek kan relevant zijn om bijvoorbeeld beter te begrijpen hoe kankercellen zich ontwikkelen en hoe we de epigenetische marks aan de basis hiervan kunnen veranderen.” Daarnaast werkt Heleen Verlinden ook mee aan een ontwikkelingsproject in Kenia waarbij de mogelijkheid en meerwaarde wordt bestudeert van het zelf kweken en bewaren van sprinkhanen door plaatselijke boeren. “Het eten van sprinkhanen biedt een beter gebalanceerd dieet voor de arme boerengemeenschappen ter plaatse. Bovendien zou het zelf kweken van de insecten kunnen leiden tot een extra inkomen. Momenteel zijn de sprinkhanen een dure delicatesse die enkel tijdens bepaalde seizoenen verkrijgbaar zijn.”

10 juli 2017