Expert in de kijker

Fatma Cosar, consulente ondernemen: ‘Vluchtelingen die willen ondernemen hebben specifieke begeleiding nodig’

Fatma Cosar
Fatma Cosar is consulente ondernemen bij Stebo vzw. Ze werkt onder meer aan het project ‘AZO!’ AZO! ondersteunt vluchtelingen die in Vlaanderen willen ondernemen. Fatma Cosar: “Onze potentiële starters hebben vaak heel weinig inzicht in onze manier van denken en handelen op het vlak van ondernemerschap. Zij hebben ondersteuning nodig op verschillende domeinen: keuzes maken, plannen, organiseren, overtuigen, een netwerk opbouwen, boekhouding doen, btw-verplichtingen nakomen, belastingen opvolgen, kansen zien, meerwaarde aanbieden ten opzichte van de concurrenten, ... Hun valkuil is dat zij de vraag en het aanbod niet op elkaar kunnen afstemmen. Cultuurverschillen spelen hier zeker een belangrijke rol. Daar komt nog bij dat zij vaak ook geen netwerk hebben, buiten hun eigen landgenoten. Dat maakt het voor hen extra moeilijk om hun product of dienstverlening bekend te maken aan een ruimer doelpubliek, wat in Vlaanderen wel belangrijk is. Samen met verschillende partners (Syntra, Stebo, Exchange, UNIZO, Zenitor, Microstart, Idrops, Starterslabo, Smart) proberen wij vluchtelingen die willen ondernemen te ondersteunen. Enerzijds geven wij de theoretische omkadering van hun projectidee mee en anderzijds gaan wij hen daadwerkelijke ondersteunen tijdens het ondernemen.”

23 november 2017