Registratieformulier Organisatie

Expertendatabank bevat behalve gegevens van experten, ook contactgegevens van organisaties
die werken rond de thema’s gender en holebiseksualiteit en rond de kansengroepen vrouwen,
transgender, allochtonen en personen met functioneringsbeperkingen. Alleen journalisten en
programmamakers kunnen deze website raadplegen. Zij mogen de gegevens enkel gebruiken
voor journalistieke doeleinden: om programma’s te maken, artikelen te schrijven of achter-grondinformatie te verzamelen.

Meer informatie over expertendatabank vindt u bij de veelgestelde vragen over expertendatabank .