Registratieformulier Expert

U wordt opgenomen in de expertendatabank als u voldoet aan de volgende criteria:
1. U bent een expert in een welbepaald vakgebied
2. U voldoet minstens aan één van de onderstaande voorwaarden. U bent:
  - vrouw
  - allochtoon
  - een persoon met een functioneringsbeperking
  - transgender
  - opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede
De precieze omschrijving van deze begrippen vindt u terug op de Expertpagina .
De velden in het rood zijn verplichte velden.