Experten inteviews

Thema in de kijker

3 maart: ‘Dag van het gehoor’

Op 3 maart is het de dag van het gehoor. Op die dag vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie aandacht voor het groeiende aantal gehoorproblemen en het belang van preventie van gehoorschade.

Lieselot Van Deun: “Op hoorapparaten rust nog steeds een taboe”

Lieselot Van Deun
Lieselot van Deun is audiologe aan UZLeuven. “Ongeveer 10% van de Belgen heeft gehoorverlies. Ongeveer 1 op 1000 kinderen wordt ermee geboren. België was pionier op vlak van gehoorscreening: al sinds 1999 wordt die in ons land uitgevoerd, meestal al voor de leeftijd van 1 maand. Daardoor kan ook al vroeg gestart worden met hoorapparaten of cochleaire implantaten. Dat heeft belangrijke consequenties voor de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden van het kind. Er heerst vaak het idee dat het gehoor achteruit zal gaan door het dragen van een hoorapparaat, omdat het oor lui wordt. Het tegengestelde is echter waar. Als de gehoorzenuw onvoldoende gestimuleerd wordt met geluid, gaat die geleidelijk aan afsterven. Afgestorven zenuwvezels kunnen later niet meer aangesproken worden door een hoorapparaat of cochleair implantaat. Hoe vroeger je ingrijpt, hoe beter dus. Gehoorverlies en hoorapparaten worden echter nog vaak geassocieerd met ouderdom, waardoor er een soort taboe rust op het dragen van hoorapparaten. Terwijl ouderdom slechts één van de vele oorzaken vormt van gehoorverlies. Ook bijvoorbeeld veel lawaai kan schade veroorzaken. Preventie is daar van heel groot belang. Meer en meer jongeren zijn zich gelukkig bewust van de gevolgen van luide muziek en dragen gehoorbescherming. Dit moet echter nog steeds verder doordringen. Blootstelling aan lawaai kan niet alleen permanente gehoorschade met zich meebrengen, maar ook tinnitus (oorsuizen). De behandeling voor tinnitus bestaat uit het leren omgaan met het geluid, genezing is vandaag jammer genoeg nog niet mogelijk. De laatste jaren zijn er naast de traditionele hoorapparaten (geluid wordt akoestisch versterkt in de gehoorgang) en cochleaire implantaten (gehoorzenuw wordt elektrisch gestimuleerd via een elektrode) een nieuwe groep van apparaten bijgekomen, namelijk de middenoorimplantaten. Deze nemen de akoestische functie van het middenoor voor een stuk over, waardoor het geluid efficiënter kan doorgegeven worden aan het binnenoor.”

Marleen De Sloovere: “Tegen 2040 zullen 1,7 miljoen Belgen gehoorproblemen hebben”

Marleen De Sloovere
Marleen De Sloovere is docente audiologie aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen. “Vandaag zijn er 52 miljoen Europeanen die ervaren dat ze minder goed horen. Tegen 2040 zullen dat er 77 miljoen zijn, en tegen 2070 zelfs 82 miljoen. In België zijn er vandaag 1,3 miljoen mensen die ervaren dat ze minder goed horen. Tegen 2040 zal dat cijfer evolueren naar 1,7 miljoen en tegen 2070 zelfs 2 miljoen. Een van de oorzaken van het oplopende cijfer is dat mensen steeds ouder worden en langer leven. Uit onderzoek blijkt dat onbehandeld gehoorverlies mensen gevoeliger maakt voor bijkomende aandoeningen zoals bijvoorbeeld dementie, wat de gezondheidskosten doet oplopen. Onder meer daarom is het heel belangrijk om in te zetten op een kwaliteitsvolle preventie, screening en behandeling van gehoorverlies. De “World Hearing Day” wordt elk jaar op 3 maart gehouden. Op die dag wordt gehoorverlies onder de aandacht gebracht en de audiologische zorg in al zijn facetten over de hele wereld gepromoot. De focus in 2018 is “Hear the Future … and prepare for it!” Het belang van preventie kan immers niet genoeg benadrukt worden. Om aandacht te vragen voor audiologische preventie ga ik samen met collega-docent Mark Laureyns en een kleine delegatie studenten audiologie op 6 maart het gehoor screenen van de parlementsleden in het Europees Parlement. Nadien is er ook een lunchdebat en een lezing over het belang van overheidssteun en aandacht voor preventie op Europees niveau.”

Goedele De Clerck: “App geeft doven en slechthoren de kans om zich beter uit te drukken”

Goedele De Clerckbis
Dr. Goedele De Clerck trok na haar mandaat als Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk voor Onderzoek Vlaanderen (UGent) naar de University of Manchester. “Dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen zijn kwetsbaar in hun identiteitsontwikkeling en mentaal welbevinden. Ze hebben vaak een beperkte toegang tot communicatie, en bovendien heeft ‘doof zijn’ in de maatschappij nog steeds een negatieve connotatie. De voorbije twee jaar deed ik als Marie Curie Fellow aan de Universiteit van Manchester een pilootproject rond het mentaal welbevinden van doven en slechthoren. In het kader van ons pilootproject is er een gratis app ontwikkeld die dove jongeren en volwassenen de mogelijkheid biedt om hun levensverhaal te vertellen op een creatieve, visuele en meertalige manier: de Deaf Life Story Telling App. In dit project combineerden we de kwaliteiten van een visuele leerstijl en de vertelcultuur van gebarentaalgemeenschappen met de mogelijkheden van digitale media en nieuwe technologie. Het bouwt verder op mijn doctoraats- en postdoctoraal onderzoek rond identiteitsdynamieken en zelfontplooiing bij gebarentaalgebruikers in verschillende culturele contexten. De resultaten van het pilootproject zijn veelbelovend op het vlak van identiteitsversterking en veerkracht. Dove en slechthorende volwassenen begrijpen hun leven beter, kunnen zichzelf beter uitdrukken, moeilijke of negatieve ervaringen integreren, en hun kwaliteiten inzetten. Door vorm te geven aan hun levensverhaal piekeren ze minder en hebben ze meer ruimte om hun potentieel te ontwikkelen in de verschillende levensdomeinen.”

1 maart 2018

Experte in de kijker: Bieke Gepts

“Renovatie in plaats van nieuwbouw is voor veel jonge gezinnen een noodzaak”

Bieke Gepts2
“Renoveren blijft hot”, zegt Bieke Gepts, zaakvoerster van Essentia, een marketingbureau in de bouwsector. Het bureau voert jaarlijks een renovatieonderzoek uit. “Vooral veel jonge mensen renoveren. Vaak zijn ze hiertoe gedreven uit financiële noodzaak.”

“In de leeftijdsgroep tussen 25 en 39 jaar bezit bijna 70% reeds een woning, 25% huurt iets en 5% woont nog thuis. Van zij die reeds een eigen woning bezitten, heeft 73% een bestaand huis gekocht. Bij 85% gaat het om een huis en geen appartement. Het is algemeen geweten dat België kampt met een zeer oud gebouwenbestand. Maar liefst 65% van de woningen dateert van vóór 1970. Voor de leeftijdscategorie van 25 tot 39 jaar die een huis gekocht hebben is zelfs 77% van vóór 1970. Vaak zijn die huizen dus niet aangepast aan de huidige woonnormen en comforteisen, en is er dus heel wat renovatiewerk nodig.”

“Van de ‘jonge gezinnen’ voert gemiddeld 4 op 10 jaarlijks minstens 1 renovatiewerk uit. Dat ligt maar iets hoger dan bij de andere leeftijdscategorieën (40-54j en 55-74j) waar het gemiddeld 3,7 op 10 is. Het grote verschil zit hem echter in het aantal werken dat uitgevoerd wordt en de duurtijd. Bij 35% van de jonge renoveerders duren de werken langer dan 5 jaar. Bij 10% zelfs langer dan 10 jaar. 86% verwijst hierbij naar de noodzaak om werken te spreiden wegens een gebrek aan financiële middelen. De gezinnen zijn dan misschien wel eigenaar van een woning, maar moeten er vaak jarenlang wel hun leven voor aanpassen, zowel financieel als naar comfort.”

23 februari 2018

Expert in de kijker: Relatie- en plusoudercoach Bianca Goossens: “Liefdesrelatie en plusouderschap is niet altijd gemakkelijk te combineren”

Bianca Goossens
Een steeds groter deel liefdesrelaties wordt vandaag gecombineerd met de zorg voor een nieuw samengesteld gezin. Bianca Goossens is relatiecoach en plusoudercoach: “In 2016 waren er in België 23.583 scheidingen. Ook als ik kijk naar mijn eigen praktijk als relatiecoach en plusoudercoach, zie ik meer en meer plusgezinnen opduiken dan kerngezinnen. In een nieuw samengesteld gezin krijg je een hele nieuwe gezinsdynamiek. Verschillende partijen zitten aan eenzelfde tafel maar met een heel verschillende achtergrond en een rugzakje met verdriet dat verwerkt moet worden. Hoe kan iedereen zijn eigen plekje krijgen in dit nieuwe kluwen van een gezin? Het is vooral belangrijk om tijd te nemen om elkaar te leren kennen, zowel als koppel als als plusfamilie. Laat de liefde en verbondenheid groeien. Afdwingen lukt niet. Voor de nieuwe plusouder is het ook belangrijk om de verwachtingen niet te hoog te leggen. Vaak willen plusouders ¬¬– vooral plusmoeders zonder kinderen – een perfecte ouderrol opnemen, maar vaak komen ze daardoor bedrogen uit. Toch kunnen plusouders een prachtige rol spelen zolang ze niet proberen moeder of vader te worden. Het blijkt echter niet altijd evident om plusouderschap en een liefdesrelatie te combineren: meer dan de helft van de nieuw gevormde pluskoppels gaan jammer genoeg opnieuw uit elkaar. Ook in een nieuw samengesteld gezin is het dus belangrijk om de liefde als koppel te koesteren en tijd te blijven investeren in elkaar.”

12 februari 2018

Thema in de kijker: WEF Davos: vrouwen leiden voor het eerst alle sessies

Van 23 tot 26 januari vindt de 48ste jaarlijkse meeting van het World Economic Forum (WEF) in Davos plaats. Dit jaar zijn voor het eerst alle 7 voorzitters van de sessies vrouwen. Zoals elk jaar verzamelen eind januari 's werelds belangrijkste economische en politieke beleidsmakers zich in het Zwitserse Davos voor het Wereld Economisch Forum (WEF). Het centrale thema dit jaar is het “creëren van een gezamenlijke toekomst in een verdeelde wereld”. Opmerkelijk is dat de bijeenkomst dit jaar door zeven vrouwen wordt voorgezeten, waaronder IMF directeur Christine Lagarde, de Noorse premier Erna Solberg en IBM CEO Ginni Rometty. De 48ste bijeenkomst zal worden bijgewoond door meer dan 2500 (een recordaantal) leiders uit het bedrijfsleven, de overheid, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de media en kunst. Eén derde van de participanten is afkomstig uit een opkomend of een ontwikkelingsland, maar dit jaar zullen voor het eerst ook alle Europese leiders aanwezig zijn, evenals de Amerikaanse president Trump.

Karolien De Bruyne: “Samen voor een gezamenlijke strategie voor de toekomst”

Karolien De Bruyne
“De missie van het Wereld Economisch Forum (WEF) is de wereld te verbeteren door een dialoog te faciliteren en te stimuleren tussen de industrie, de overheden en het maatschappelijk middenveld”, zegt Karolien De Bruyne, professor Internationale Economie aan de KULeuven. “In het verleden heeft het WEF bijgedragen aan enkele mijlpalen en doorbraken. Onder meer de vaccinatie-alliantie Gavi ontsproot in het WEF en heeft sinds 2000 maar liefst 8 miljoen mensen gered van de dood. Een ander voorbeeld is het Tropical Forest Alliance 2020 dat overheden, de privésector en het maatschappelijk middenveld samenbrengt om ontbossing gerelateerd aan palmolie en papier te vermijden. Naast de organisatie van de jaarlijkse meetings publiceert het World Economic Forum onder andere ook de Global Competitiveness Indicator. Die berekent de competitiviteit van de landen op basis van 12 pijlers.”

Ilse Ruyssen: “Migratie wordt dit jaar een belangrijk thema”

Ilse Ruyssen
“In de meer dan 400 sessies komt onder meer het thema migratie een aantal keer aan bod. In vele landen stijgt de afkeer tegenover migranten, maar migratie is de oplossing voor ouder wordende economieën en een historische bron van innovatie”, zegt Ilse Ruyssen, professor Internationale Economie aan de UGent. “De participanten zullen zich onder meer buigen over hoe beleidsmakers in het kader van de huidige en toekomstige migratiestromen langs de Middellandse zee kunnen overstappen van kortetermijnacties naar een strategisch partnerschap tussen Europa en de Zuidelijke buurlanden, hoe migratie te beheren in het licht van bezorgdheid over sociale en economische migratie, en hoe nieuwe technologieën en partnerschappen kunnen worden ingezet om mensen op de vlucht te helpen.”

18 januari 2018

Thema in de kijker: Foto’s op sociale media: wat is hun impact en hoe springen we ermee op?

Post u ook wel eens een foto van alcohol op sociale media? Hoeveel selfies nam u dit jaar? Sociale media én onze smartphone zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Professor Kathleen Buellens doet onderzoek naar de impact van alcoholfoto’s op sociale media en smartphonefotografe Vicky Bogaert analyseert hoe we vandaag met onze smartphonecamera omspringen en wat de valkuilen zijn.

Professor Kathleen Beullens: “Alcohol posten op sociale media doet drinken”

Kathleen Beullens
Professor Kathleen Beullens, verbonden aan de School voor Massacommunicatieresearch (OE) van de KU Leuven, onderzoekt de impact van alcoholfoto’s op sociale media op de samenleving, en dan vooral op jongeren. “Er zijn bijzonder veel referenties naar alcoholgebruik op sociale media. Dat komt omdat we daar voornamelijk leuke gebeurtenissen delen, die vaak gevierd worden met alcohol. Alcoholgebruik wordt op sociale media bijna uitsluitend getoond in een positieve context, terwijl de negatieve effecten ervan nauwelijks zichtbaar zijn. Bovendien krijgen mensen die een foto posten vaak positieve reacties van vrienden. De blootstelling aan dergelijke berichten kan op termijn zorgen voor positievere normen en attitudes ten opzichte van alcoholgebruik, wat op zijn beurt kan leiden tot een frequenter gebruik. Vooral voor jongeren is die impact niet te onderschatten, vrienden zijn een belangrijk deel van hun leven. Uit ons onderzoek blijkt dat 68 % van de jongeren minstens één keer per jaar iets over alcohol post op sociale media. 13 % doet het enkele keren per maand, 2 % minstens één keer per week. In ons onderzoek proberen we na te gaan welke effecten de blootstelling aan dergelijke berichten bij jongeren heeft op lange termijn, bij welke jongeren deze het sterkst optreden en hoe we deze effecten kunnen verklaren. Hiervoor voeren we longitudinaal onderzoek waarbij we Vlaamse jongeren volgen doorheen de tijd.”

Smartphonefotografe Vicky Bogaert: “Sociale media als Instagram bepalen zelf wie welke foto’s ziet”

Vicky Bogaert
Vicky Bogaert is meester in de Beeldende kunsten en gespecialiseerd in smartphonefotografie. “Vandaag neemt zowat iedereen smartphonefoto’s. In mijn workshops smartphonefotografie is het publiek zeer divers: oudere mensen die een nieuwe smartphone hebben en daar hun reizen mee willen vastleggen, jonge ouders die hun kinderen willen fotograferen, creatievelingen die smartphonefoto’s inzetten om (semi)professionele redenen, … De smartphone heb je dan ook altijd bij de hand en de camera is handig in gebruik. De laatste jaren is de kwaliteit van die camera’s enorm verbeterd, maar toch blijft fotograferen met de smartphonecamera technisch veel beperkter. De lens en de sensor zijn kleiner, waardoor je bij weinig licht geen goede foto kan maken. De resolutie is ook beperkter, daar moet je rekening mee houden. Je kan je foto niet oneindig vergroten en inzoomen is sowieso uit den boze. Hét populairst zijn natuurlijk de selfies. Zelfportretten zijn in de kunst al eeuwen een interessant gegeven, maar bij de selfie is het door de korte afstand tussen camera en onderwerp moeilijk om een interessante kadrering te gebruiken. Vandaag nemen veel mensen ook heel veel foto’s: kwantiteit gaat vaak boven kwaliteit. Dat is op zich niet zo erg, maar er wordt nadien niet veel gedaan met die overvloed aan beelden. Dat is jammer, want de dragers waarop we onze digitale bestanden bewaren gaan niet eeuwig mee. Dus een hard copy van die mooie momenten is eigenlijk geen overbodige luxe. Ik pleit ook graag voor bewuster fotograferen: wat meer de tijd nemen voor een boeiende compositie en het aantal foto’s wat beperken. En laat je zeker niet leiden door likes: een sociaal medium als Instagram bepaalt zelf wie je foto’s kan zien, dat is maar een beperkt deel van je volgers. Door de algoritmes die aldoor veranderen, wordt Instagram soms te veel binnen een duidelijk afgelijnd plaatje gehouden, en speelt het vooral in op trends, eerder dan ieders individuele beeldtaal en kijk te vieren, … een gemiste kans voor échte creativiteit.”

3 januari 2018

Expert in de kijker

Fatma Cosar, consulente ondernemen: ‘Vluchtelingen die willen ondernemen hebben specifieke begeleiding nodig’

Fatma Cosar
Fatma Cosar is consulente ondernemen bij Stebo vzw. Ze werkt onder meer aan het project ‘AZO!’ AZO! ondersteunt vluchtelingen die in Vlaanderen willen ondernemen. Fatma Cosar: “Onze potentiële starters hebben vaak heel weinig inzicht in onze manier van denken en handelen op het vlak van ondernemerschap. Zij hebben ondersteuning nodig op verschillende domeinen: keuzes maken, plannen, organiseren, overtuigen, een netwerk opbouwen, boekhouding doen, btw-verplichtingen nakomen, belastingen opvolgen, kansen zien, meerwaarde aanbieden ten opzichte van de concurrenten, ... Hun valkuil is dat zij de vraag en het aanbod niet op elkaar kunnen afstemmen. Cultuurverschillen spelen hier zeker een belangrijke rol. Daar komt nog bij dat zij vaak ook geen netwerk hebben, buiten hun eigen landgenoten. Dat maakt het voor hen extra moeilijk om hun product of dienstverlening bekend te maken aan een ruimer doelpubliek, wat in Vlaanderen wel belangrijk is. Samen met verschillende partners (Syntra, Stebo, Exchange, UNIZO, Zenitor, Microstart, Idrops, Starterslabo, Smart) proberen wij vluchtelingen die willen ondernemen te ondersteunen. Enerzijds geven wij de theoretische omkadering van hun projectidee mee en anderzijds gaan wij hen daadwerkelijke ondersteunen tijdens het ondernemen.”

23 november 2017

Expert in de kijker: Professor Eva Lievens over auteursrecht

Eva Lievens
Professor Eva Lievens, docent Recht & Technologie aan UGent: “Auteursrecht is een recht dat wordt toegekend aan iemand die een origineel idee op een concrete manier vormgeeft. Enkel ideeën met een duidelijke persoonlijke stempel van de auteur worden beschermd. Er moet ook sprake zijn van originaliteit, wat we een ‘eigen intellectuele schepping’ noemen. Auteursrechten bestaan voor allerlei producten, zoals boeken, muziek, teksten, films, foto’s, schilderijen,... Via auteursrecht kan een auteur zelf beslissen wat er met zijn werk gebeurt en hij kan daar ook een vergoeding voor vragen. Er bestaan ook nog andere rechten die van toepassing kunnen zijn, zoals verbodsrechten, morele rechten, naburige rechten, vermogensrechten… Auteursrecht geldt ook op het internet. Men mag dus niet zomaar foto’s, films of muziek kopiëren of delen via netwerken of sociale media zonder toestemming van de auteur. Via de zoekinstellingen van zoekmachines kan je wel op zoek gaan naar informatie, foto’s of beelden die rechtenvrij zijn. Dat kan bijvoorbeeld via een ‘Creative Commons’-licentie. Een CC-licentie laat een auteur toe om zelf aan te geven op welke manier zijn werk mag worden gebruikt, bijvoorbeeld naam vermelden, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, vrij delen,... Deze licentie kan je gemakkelijk herkennen aan een CC-symbooltje. Voor andere content blijft de gouden regel: vraag toestemming aan de auteur of betaal de vergoeding waarop de auteur recht heeft. Slechts in een bepaald aantal nauwkeurig omschreven gevallen is er geen toestemming van de auteur nodig, bijvoorbeeld in het geval van citaatrecht, parodie en uitzonderingen in het kader van onderwijs & onderzoek. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Na afloop van de beschermingstermijn komen de werken terecht in het ‘publiek domein’, vanaf dan mag iedereen de werken vrij gebruiken.”

6 november 2017

Thema in de kijker: Wereldstotterdag op 22 oktober

Sinds 1998 wordt jaarlijks op 22 oktober de 'Wereldstotterdag' georganiseerd. “Stotteren is een fysiek probleem, wetenschappers vermoeden dat er ook een genetische component meespeelt”, zegt docente Sabine Van Eerdenbrugh. “Wereldwijd ligt het stotterpercentage op 1% van de bevolking”, zegt logopediste Joyce Neyt, zij stotterde zelf tussen haar 4 en 14 jaar. Volgens logopediste Katrien Stinders ligt de piekleeftijd waarop het stotteren bij de meeste kinderen begint rond de 3 à 4 jaar.

Sabine Van Eerdenbrugh: “Stotteren is een fysiek probleem”

Sabine Van Eerdenbrugh
“Ondanks wetenschappelijk onderzoek is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van stotteren is”, zegt Sabine Van Eerdenbrugh, docente logopedie en audiologie aan Thomas More. “Men vermoedt wel dat het een probleem is van de verbinding in de hersenen tussen gebieden die instaan voor het spreken. Daardoor raakt de planning en uitvoering van de spraakbewegingen verstoord. Stotteren is dus een fysiek probleem. Angst of stress kunnen het wel verergeren. Er wordt ook aangenomen dat stotteren veroorzaakt wordt door een genetische component, maar hoe die wordt doorgegeven is nog niet duidelijk. Stotteren ontstaat meestal wanneer kinderen woorden samenvoegen tot korte zinnen, het kan plots of geleidelijk ontstaan. Het beste wat ouders kunnen doen is een geïnteresseerde luisteraar zijn en een normaal gesprek proberen te voeren. Het is ook belangrijk om tijdig een therapie op te starten. Een stotterbehandeling heeft immers het meest effect op jonge leeftijd (tot 6 jaar). Onderzoek wijst uit dat opgroeiende kinderen vaak negatieve ervaringen opdoen door het stotteren, ze zijn ook vaker het mikpunt van pestgedrag. Ook volwassen personen die stotteren hebben zeven keer meer kans op het ontwikkelen van een sociale angststoornis. Het stotteren zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze situaties of personen angstvallig en buitenproportioneel gaan vermijden.”

Joyce Neyt: “Probeer zeker niet te raden wat de persoon die stottert wil zeggen”

Joyce Neyt
Logopediste Joyce Neyt is niet alleen gespecialiseerde logopediste in stotteren, maar ze is ook ervaringsdeskundige. Van haar vierde tot haar veertiende jaar stotterde Joyce Neyt hevig. Dankzij een intensieve training in een gespecialiseerd centrum kwam ze van het stotteren af. Ondertussen studeerde ze zelf enkele jaren geleden aan de Gentse universiteit af als logopediste. Ze is de eerste vrouw met een spraakgebrek in België die daarin slaagde. “Wereldwijd ligt het stotterpercentage op 1% van de bevolking. Dat is heel wat, en toch is stotteren vandaag nog te vaak taboe. In onze maatschappij moet het steeds sneller en efficiënter vooruitgaan en dat is voor mensen die stotteren erg lastig. Heb je een stotterend persoon in de vriendengroep of familie, vraag dan gewoon wat hij of zij wil dat je doet. Meestal kan je best gewoon de persoon die stottert aankijken en hem of haar de tijd geven om te zeggen wat hij/zij wil. Probeer zeker niet te raden wat hij/zij wil zeggen, want als het fout is, kost het nog extra moeite om te verbeteren. De stottertherapie richt zich vandaag steeds vaker op verschillende vlakken tegelijkertijd: de cognities en emoties, de sociale impact én op de verbaal-motorische aspecten. Dit alles om het algemene dagelijkse functioneren te optimaliseren. Het is belangrijk dat een persoon die stottert zich in het dagelijkse leven niet laat tegenhouden door het stotteren en dus alles durft, maar daarnaast is het ook belangrijk dat een persoon die stottert inzicht krijgt in het spraakproces en weet hoe dit te beïnvloeden.”

Katrien Stinders: “Niemand spreekt echt vloeiend”

V
“Mensen die perfect vloeiend spreken bestaan niet”, zegt Katrien Stinders van Logopediepraktijk De Ladder. “Vloeiend praten houdt in dat je praat met normale snelheid, zonder haperingen of ‘onvloeiendheden’, met een normaal ritme en zonder overmatige fysieke of mentale inspanning. Natuurlijk voldoet niemand hier ooit aan. Zelfs de meest vlotte spreker moet wel eens zoeken naar woorden. Kinderen die niet stotteren vertonen 6 à 8 onvloeiendheden per 100 lettergrepen. Volwassenen maken er een 5-tal per 100 lettergrepen. Hardop lezen doen volwassenen tegen 150 à 200 woorden per minuut. Kinderen praten een stuk trager, al is de spreeksnelheid in een mensenleven het hoogst in de puberteit. Als vlot spreken wél moeite begint te kosten of er te veel onvloeiendheden opduiken die niet zomaar onder controle te brengen zijn, dan kan het gaan om een ‘vloeiendheidsstoornis'. Dan zijn er nog twee mogelijkheden: stotteren of broddelen. Men zou stotteren eenvoudig kunnen omschrijven als een ongewilde verstoring in de vloeiende opeenvolging van de spraakklanken. De spreker maakt daarbij onvrijwillige klank- of lettergreepherhalingen, verlengt klanken of blokkeert op klanken. Stotteren begint vrijwel altijd op jonge leeftijd, bijna steeds voor de leeftijd van 9 jaar. De piekleeftijd waarop het bij de meeste kinderen opduikt, ligt rond de 3 à 4 jaar.”

20 oktober 2017

Thema in de kijker

1 oktober: dag van de koffie

Weinig dranken zijn zo veelbesproken als koffie. Bio-ingenieur Isabel Vertriest van WWF en voedingsexperte Birgit Gilis delen hun expertise naar aanleiding van de dag van de koffie op 1 oktober.

Isabel Vertriest: “Klimaatopwarming is een reële bedreiging voor de koffieplantages”

Isabel Vertriest
“Ongeveer 125 miljoen mensen over de hele wereld zijn voor hun bestaan afhankelijk van koffie. 25 miljoen kleine boeren produceren 80% van het wereldwijde koffieaanbod” zegt Isabel Vertriest, International Programs Director bij WWF Belgium. “De wereldwijde koffieconsumptie is de voorbije 40 jaar verdubbeld van 4,2 miljoen ton in 1970 tot 8,8 miljoen ton in 2014. Koffie is van oorsprong een bosplant uit Ethiopië, en is in principe een schaduwplant. In de jaren ‘70 en ‘80 heeft men op de koffieplantages echter veel schaduwbomen gekapt zodat er meer koffieplanten konden groeien en de productie kon opgedreven worden. Het wegkappen van het bos betekende uiteraard een groot verlies aan biodiversiteit. Bovendien rijpt koffie die in de zon groeit te snel, waardoor de kwaliteit daalt. Koffie wordt vandaag gekweekt in meer dan 70 landen, maar meer dan 60 % van het wereldwijde koffieaanbod is afkomstig uit Brazilië, Vietnam, Colombia en Indonesië. Door de klimaatopwarming verkleint echter het areaal voor goede koffie. Daarom moet er dringend geïnvesteerd worden in een betere bescherming tegen de groeiende extreme weersomstandigheden zoals droogte en overvloedige regen door het aanplanten van schaduwbomen en herbebossing. Fairtrade koffie wordt gelukkig steeds populairder. Over de hele wereld kweken fairtrade koffieboeren koffie op meer dan 1 miljoen hectare. Zij produceren naar schatting 550.000 ton koffie. De fairtrade premie levert waardevol bijkomend kapitaal dat boerenorganisaties de kans biedt om opnieuw te investeren in verbeterde infrastructuur, diensten voor boeren zoals vorming over betere landbouwtechnieken of krediet- en financiële diensten, maar ook om contante betalingen te ondersteunen aan de boeren die problemen hebben op het vlak van voedselzekerheid of andere basisbehoeften.”

Birgit Gilis: “Koffie brengt ons lichaam in een vicieuze cirkel”

Birgit Gilis
“Op drukke en/of stressvolle momenten – voor veel mensen is dat tijdens de werkweek – hebben veel mensen de neiging om zichzelf te ‘besturen’ door middel van voedingsmiddelen”, zegt voedingsexperte Birgit Gilis. “Wie zich wat moe voelt, of voelt dat hij zijn focus verliest, grijpt nogal graag naar een koffie. Het is wetenschappelijk bewezen dat het drinken van koffie onder meer adrenaline vrijgeeft in het bloed. Daardoor krijgt men inderdaad tijdelijk een betere focus, maar de cafeïne beïnvloedt ook die plaatsen in de hersenen die een signaal geven dat men aan een werkpauze toe is. Die hersenfuncties worden als het ware ‘verdoofd’. Mensen voelen de signalen van hun lichaam niet meer aan en gaan ‘over the top’. Bijkomend probleem is dat wie te veel koffie drinkt, ook ’s avonds moeilijk kan ontspannen door al die adrenaline. Vaak grijpt men dan weer naar andere voedingsmiddelen om het effect van de koffie te neutraliseren, zoals alcohol of suikers. Zo geraakt men in een vicieuze cirkel die op lange termijn nadelige effecten kan hebben op de gezondheid.”

27 september 2017

Expert in de kijker: Hilde Lamers: ‘Tegen 2060 is het aantal mensen met dementie verdubbeld’

Hilde Lamers
We leven steeds langer, maar de vergrijzing brengt een hoop maatschappelijke uitdagingen met zich mee, zoals dementie, met de ziekte van Alzheimer als meest voorkomende vorm. Op 21 september is het Werelddag dementie. “Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie”, zegt Hilde Lamers, directeur van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. “De kans is dan ook 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Leeftijd is daarbij de belangrijkste risicofactor. In Vlaanderen hebben naar schatting 122.000 mensen dementie. Men verwacht dat dat aantal als gevolg van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zal zijn. Het taboe rond dementie vermindert wel, maar er zijn nog steeds maatschappelijke clichés die de levenskwaliteit van mensen met de aandoening aantasten. Ze worden bijvoorbeeld nog vaak betutteld, uitgesloten of minder ernstig genomen.”

Een specifieke vorm van dementie is jongdementie, waarbij de patiënt symptomen en een diagnose krijgt vóór 65 jaar. Hilde Lamers: “Het aantal mensen met jongdementie in België varieert tussen 3000 en 12000. Het duurt gemiddeld vierenhalf jaar voordat de diagnose jongdementie wordt gesteld. Bij jonge mensen worden de klachten immers sneller geassocieerd met drukte op het werk of problemen in het gezin. Men denkt eerder aan stress, burn-out, relatieproblemen of een depressie.”

“De diagnose ‘dementie’ heeft een grote impact op de patiënten zelf én op die van hun naaste omgeving. Omgaan met beginnende dementie is dan ook niet evident. Men gaat eerst door een rouwproces. Aanvaarding is een belangrijke eerste stap. Omdat het kortetermijngeheugen eerst begint te falen wordt structuur erg belangrijk. Het is ook belangrijk om sociale contacten te onderhouden. Voor een persoon met dementie kunnen de aanwezigheid en nabijheid van vroegere bekenden immers ontzettend waardevol zijn. In Vlaanderen bestaan verschillende ondersteuningsvormen, maar 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door naaste familie of omgeving. Die mantelzorgers verlenen doorlopend hulp aan de hulpbehoevende. Van een mantelzorger wordt tact, geduld, inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen gevraagd. Mantelzorg kan vreugde of voldoening geven, maar kan ook zeer intensief en zwaar zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Mantelzorgers en familieleden hebben daarom behoefte aan lotgenotencontact. De Alzheimer Liga Vlaanderen helpt daarbij.”

20 september 2017

Thema in de kijker: 4 augustus is internationale bierdag

Maudgal Krishan: ‘De bierdrinker van vandaag is een meerwaardezoeker’

Maudgal Krishan
“Vandaag heerst bij ons de trend ‘drink less, taste more’. Het aantal liter bier dat jaarlijks per hoofd in België wordt geconsumeerd is op 25 jaar tijd van 130 naar 72 liter gedaald. Maar het gamma speciaalbieren is populairder geworden ” Dat zegt Maudgal Krishan, zaakvoerder van Maudgal int. en BeerAgency en daardoor betrokken in verschillende projecten van individuele brouwerijen, bier- en brouwersverenigingen. “Belgisch bier is vandaag heel populair, maar is onderhevig geweest aan veranderende marktomstandigheden. Dat komt onder meer omdat het consumentengedrag grondig gewijzigd is. Zo is het maatschappelijk niet meer verantwoord om meer dan een glas bier na elkaar te hijsen. Anderzijds heeft de hardwerkende Belg meer dan vroeger nood aan een moment van ontspanning. Een moment waar hij zichzelf verwent door een goed glas bier te drinken. Dat verklaart meteen ook de populariteit van het hele gamma speciaalbieren. De bierdrinker van vandaag is een meerwaardezoeker. Hij drinkt nog vaak zijn favoriete pils, maar is zich ook bewust van het hele pallet daarnaast aan smaken, kleuren, stijlen en aroma’s. Bier wordt vandaag gedronken in functie van het consumptiemoment en het gezelschap waarin men zich bevindt. Belgisch bier is trouwens een zeer sterk merk geworden. De brouwers in België hebben hun brouwtechnieken en -installaties steeds verder verfijnd, maar ze hebben ondertussen ook hun merk ook op (inter)nationaal vlak opgebouwd. Bieren die in het verleden enkel verkocht werden onder de kerktoren, worden nu in landen over de hele wereld verkocht. Zo is het Belgisch bier uitgegroeid tot een heus merk dat vertrouwen uitstraalt, en dat staat voor een enorme diversiteit, authenticiteit en geloofwaardigheid.”

Chantal Bisschop: ‘Vandaag zijn er ruim 1850 verschillende Belgische bieren’

Chantal Bisschop
De UNESCO heeft de Belgische biercultuur in november 2016 opgenomen in de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De erkenning is eerder symbolisch maar is wel een morele opsteker voor de inspanningen om de kennis en ervaring te bewaren en aan de volgende generaties door te geven. Chantal Bisschop, stafmedewerker immaterieel erfgoed bij het Centrum Agrarische Geschiedenis vzw (CAG), werkte samen met brouwers, zythologen, bierliefhebbers en collega-erfgoedorganisaties mee aan het voorbereidend dossier. ‘Wat bij de UNESCO-commissie vooral in de smaak viel, waren de maatregelen die genomen worden om de biercultuur te beschermen, zoals professionele opleidingen, promotie en de oprichting van een observatorium ter bewaking van de diversiteit van de brouwkunst.’ Chantal verdiepte zich in de historiek van bier. ‘De eerste sporen van bier vinden we terug in de Oudheid. In de vroege Middeleeuwen brouwden vrouwen thuis voor eigen consumptie. Vanaf de 8ste eeuw ontstonden dorps- en abdijbrouwerijen. Dankzij het brouwproces bevatte bier geen bacteriën meer, in tegenstelling tot het dikwijls zwaar vervuilde drinkwater. Het thuis brouwen maakte vanaf de 12de eeuw stilaan plaats voor een meer professionele aanpak. Tijdens de industrialisatie van de 19de eeuw was de omschakeling naar stoomkracht voor veel kleine brouwerijen te duur. Pas na de Eerste Wereldoorlog werd het pilsbier populair. Maar het aantal brouwerijen nam razendsnel af, zeker na de Tweede Wereldoorlog. In het begin van de twintigste eeuw waren er ongeveer 3.000 brouwerijen. Maar tegen 1960 was dat aantal gezakt tot amper een honderdtal. De productie én appreciatie van artisanale bieren stond onder druk. Sinds 1975 en vooral sinds de jaren 1990 kunnen we spreken van een ware heropleving. Sinds 1980 steeg de verhouding artisanale en speciale bieren van 10 naar meer dan 30%. Vandaag zijn er in België 244 brouwerijen en 142 bierfirma’s. Zij brouwen samen ruim 1850 verschillende bieren.’

Biersommelier Sofie Vanrafelghem: ‘Drie clichés over bier van de toog geveegd’

Sofie Vanrafelghem
‘Internationale bierdag is het ideale moment om een aantal clichés van de toog te vegen’, zegt Sofie Vanrafelghem, master biersommelier. ‘Vaak denkt men dat Belgen niet trots zijn op hun biercultuur. Toch vindt 90% van de Belgische bierdrinkers dat bier uit eigen land beter is dan buitenlands bier. In Nederland is dat slechts 1 op de 5. Belgen zijn op zich dus echt wel trots op hun nationale streekproduct, al pakken ze daar niet altijd mee uit. Ze zullen bijvoorbeeld niet snel bier bestellen in een gastronomisch restaurant, ze genieten liefst ’s avonds in de zetel van hun favoriete bier. Dat brengt ons bij een tweede cliché: bier is niet verfijnd. Bier kampt inderdaad al jaren met een imagoprobleem. Onterecht, want het is een geraffineerd product, resultaat van een eeuwenoud ambacht en geen fabrieksproduct zoals jammer genoeg nog altijd de gangbare opinie is. Als biersommelier streef ik er al jaren naar om bier naar het culinaire niveau te tillen dat het verdient. Dat imago evolueert positief, maar er is nog veel werk aan de winkel. Een uitgebreide keuze aan bier op restaurant zou bijvoorbeeld een evidentie moeten zijn, toch word je nog vaak scheef bekeken als je bier bestelt in een gastronomische omgeving. In twee op de drie horecazaken tref je bier niet op hetzelfde niveau als wijn. De keuze is beperkt en het personeel heeft weinig tot geen kennis van de rijke biercultuur. Een derde hardnekkig cliché is dat bier een mannendrank is en vrouwen enkel zoete fruitbieren drinken. Ook dat klopt niet. Onderzoek heeft immers aangetoond dat drie Belgische vrouwen op de vier minstens één keer per maand bier drinken. Bovendien kiest slecht 20% van de vrouwen voor fruitbier. Het is al langer aangetoond dat gendermarketing in bierreclames zijn doel mist. Vrouwen houden van verschillende bierstijlen, net als mannen. Alleen maakt onbekend vaak onbemind.’

25 juli 2017

Expert in de kijker:

Bioloog Heleen Verlinden: “Insecten bestuderen kan mensen helpen en bepaalde ziektes helpen bestrijden”

Heleen Verlinden2
Heleen Verlinden in doctor in de biologie aan de KULeuven. Ze werkt op de afdeling dierenfysiologie en neurobiologie en is gespecialiseerd in insecten. Als onderzoekster spitst ze zich toe op verschillende projecten. “Momenteel doen we onder meer onderzoek naar specifiekere pesticiden die inwerken op neuropeptide receptoren van insecten. Zo proberen we specifieke insecten te viseren met pesticiden en de goede insecten zoals hommels en bijen te vrijwaren. Specifiekere insecticiden zijn ontzettend belangrijk voor de bestrijding van insectenplagen zoals sprinkhanenzwermen in Afrika, Australië, Azië en Zuid-Amerika, maar ook voor de bestrijding van specifieke muggensoorten die ziektes zoals Zika, Dengue, malaria of Chikungunya verspreiden. Een ander project draait rond het bestuderen van epigenetica. Insecten kunnen helpen om de regulatie van genexpressie door epigenetische mechanismen op verschillende niveaus beter te begrijpen. De woestijnsprinkhaan is bijvoorbeeld een goed model omdat ze een heel uitgesproken fenotypische plasticiteit vertonen afhankelijk van de populatiedensiteit. We bestuderen onder meer hoe een niet-zwermende sprinkhaan zich ontwikkelt tot een zwermvormende sprinkhaan en welke mechanismen hiervoor aan de basis liggen. Dit soort onderzoek kan relevant zijn om bijvoorbeeld beter te begrijpen hoe kankercellen zich ontwikkelen en hoe we de epigenetische marks aan de basis hiervan kunnen veranderen.” Daarnaast werkt Heleen Verlinden ook mee aan een ontwikkelingsproject in Kenia waarbij de mogelijkheid en meerwaarde wordt bestudeert van het zelf kweken en bewaren van sprinkhanen door plaatselijke boeren. “Het eten van sprinkhanen biedt een beter gebalanceerd dieet voor de arme boerengemeenschappen ter plaatse. Bovendien zou het zelf kweken van de insecten kunnen leiden tot een extra inkomen. Momenteel zijn de sprinkhanen een dure delicatesse die enkel tijdens bepaalde seizoenen verkrijgbaar zijn.”

10 juli 2017

Thema in de kijker: samen studeren wordt steeds populairder

Juni staat voor studenten gelijk aan blokken en examenstress. Velen studeren vandaag samen met medestudenten omdat ze het gevoel hebben dat dit hun studieresultaten positief beïnvloedt. Het is een trend die in Vlaanderen alleen maar aan populariteit wint.

Griet Speeckaert: “70 % van de studenten voelt zich minder alleen door samen te studeren”

Griet Speeckaert
“Zowat de helft van de studenten studeert alleen, de andere helft studeert soms samen met anderen op kot, bij vrienden, in de bib of in andere blokpunten”, zegt Griet Speeckaert, coördinator Teleblok bij CM Landsbond. “Vooral kotstudenten blijven liever niet alleen op kot, ze studeren liever samen of gaan tijdens de blok thuis studeren. De voornaamste redenen om samen te studeren zijn sociale motieven. Uit cijfers van Teleblok blijkt dat 70 % van de studenten zich dan minder alleen voelt, 63% vindt dat er meer sociale controle is in blokpunten en 57 % geeft aan dat ze zich in groep gemakkelijker kunnen ontspannen. Wie niet samen studeert, doet dit vooral om individuele redenen, net iets meer dan de helft vindt dat er te veel afleiding is in blokpunten. Vrienden spelen geen belangrijke rol in de keuze om samen of alleen te studeren. De keuze wordt vooral bepaald door de sfeer in een studieruimte, het vak dat gestudeerd moet worden en de resultaten van voorgaande examens. Actief samen een vak studeren kan helpen om leerstof begrijpend te blokken. De studenten die in groep studeren, kunnen immers leerstof aan elkaar uitleggen, vragen stellen en elkaar overhoren.”

Britt Van de Velde: “Netwerk in een emotioneel zware en stressvolle periode”

Britt Van de Velde
“Collectief studeren geeft structuur en sociale controle”, zegt Britt Van de Velde. Ze is studentenpsycholoog aan de Ugent. “Studenten volgen vaak een vast schema van studeren, pauzeren en eten. Deze regelmaat geeft rust en een beter concentratievermogen. Op kot zijn ze vaak sneller afgeleid door leuke dingen zoals facebook of gaming, maar ook door dagdagelijkse taakjes. Daar komt bij dat sommige studenten ‘vluchten’ van een onaangename thuissituatie, zeker als ze niet op kot kunnen of mogen. Door samen te studeren voelen studenten zich ook opgevangen door een netwerk in een examenperiode die emotioneel best zwaar kan zijn. Of samen studeren effectief is, hangt af van de persoonlijkheid van de student. Uitstellers zeggen zich beter te concentreren in een bib in de laatste weken of dagen voor de examens. Vóór deze periode gaat het voor hen vaak beter thuis of op kot, omdat ze nog geen of niet voldoende stress ervaren en sneller een praatje maken met medestudenten. Maar de faalangstige of perfectionistische studenten zullen sneller samen studeren wanneer er nog genoeg tijd is. Eens de examens te dicht komen, willen zij vaak volledige rust kunnen opzoeken. Ze willen immers niet het risico lopen dat er iets mis loopt zoals een bib die gesloten of volzet is of medestudenten die hulp nodig hebben. Sommige studenten melden zelfs dat ze te afhankelijk geworden zijn van het samen studeren. Zo erg zelfs dat thuis of op kot studeren niet leuk of productief meer is. Maar samen studeren is natuurlijk praktisch niet altijd haalbaar.”

12 juni 2017

Expert in de kijker: Theesommelier Jessica Van Humbeeck

 Jessica Van Humbeeck
Jessica Van Humbeeck is gecertificeerd theesommelier. Ze ontwikkelde een eigen theelijn en baat in Aarschot een theewinkel en theewebshop uit. Ze geeft ook zelf basisopleiding tot theesommelier. “Mijn liefde voor thee is begonnen na een opleiding door onder meer de bekende Britse theespecialist Jane Pettigrew, maar de echte vonk is overgeslagen na een intensieve opleiding bij theemeesteres Mei Lan Hsiao. Dankzij haar ben ik officieel ingewijd in de Chinese Tea Arts en mag ik mij een gecertifieerd ‘Tea Sommelier' noemen. Maar eigenlijk duurt een opleiding theesommelier een leven lang. Over thee valt immers veel te vertellen én veel te leren. Iedereen heeft al eens gehoord van zwarte thee, groene thee, witte thee, oolong thee of kruideninfusie. Maar het is heel boeiend om de verschillende aspecten van al die soorten te ontdekken. Zo mag enkel het aftreksel van de theeplant Camellia sinensis ‘thee’ genoemd worden. Groene, witte, gele, zwarte, Oolong, Pu-erh thee en Matcha zijn stuk voor stuk pure theetjes. Andere extracties die niet afkomstig zijn van deze plant horen thuis onder de categorie ‘infusies’. Denk maar aan thee gemengd met vruchten of kruiden, zoals een infusie gemaakt van kamille, kersen, munt of appel. Onder meer de groene thee wint de laatste jaren bij ons duidelijk aan populariteit. Deze gezonde en krachtige thee is erg geliefd in Azië, het theecontinent bij uitstek. Vers geplukte groene theeblaadjes worden gestoomd of verhit en nadien gedroogd. Groene thee is bekend om zijn heilzame werking, een sterk aroma en een natuurlijke grassige smaak.”

5 juni 2017

Thema in de kijker: Onze belastingbrief

De zomer komt eraan, en dat betekent ook dat de belastingbrieven binnenkort weer ingediend moeten worden. Nieuw dit jaar in Tax-on-web is dat de fiscus zelf al bepaalde gegevens heeft ingevuld die opgevraagd zijn bij derden. Voorlopig wordt de privacywetgeving daarmee niet geschonden, zegt experte Sylvie De Raedt. Belastingen berekenen voor vennootschappen blijkt voor velen nog steeds een hobbelig parcours, weet Vera Smets.

“Vooraf ingevulde gegevens schenden privacywet voorlopig niet”

Sylvie De Raedt
Sinds dit jaar zijn een aantal codes, zoals het woonkrediet en de schuldsaldoberekening, vooraf op de belastingbrief ingevuld. “Het vooraf opvragen van gegevens bij andere overheden en bij derden dringt dieper onze privacy binnen dan wanneer we die gegevens zelf zouden invullen. Maar omdat ze noodzakelijk zijn voor de belastingberekening wordt de privacywet hier niet geschonden”. Dat zegt Sylvie De Raedt die net haar doctoraat over het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie afrondde in de vakgroep Belastingrecht aan de Universiteit Gent. Haar doctoraat is het eerste grondige onderzoek over de conformiteit van de Belgische regels over informatie-inzameling door de fiscale administratie met het recht op privéleven. “De zaken liggen anders voor gegevens die niet noodzakelijk zijn. Die worden momenteel niet vooraf op de belastingbrief ingevuld, maar er wordt wel aan de belastingbetaler gevraagd om zelf dergelijke gegevens in te vullen. Daar kan men zich vanuit privacy-oogpunt ook vragen bij stellen. Ik denk daarbij aan de aangifte van rekeningen in het buitenland. Een ander voorbeeld is dat men moet invullen van wie men onderhoudsgeld krijgt of aan wie men onderhoudsgeld betaalt. Ook dat is eigenlijk overbodige informatie voor de belastingberekening, maar voor de fiscus zijn de gegevens wel interessant voor een eventuele controle nadien. Een belangrijk punt in verband met het vooraf invullen van bepaalde gegevens is dat de belastingbetaler het overzicht moet kunnen blijven houden. Het recht op de bescherming van de persoonsgegevens waarover elke burger beschikt is immers gebaseerd op de gedachte van het zelfbeschikkingsrecht over zijn of haar persoonsgegevens. Als te veel codes al zijn ingevuld, wordt het moeilijker om zelf de controle te houden, een delicate evenwichtsoefening. Bij de belastingbrief zit trouwens wel een privacy statement, maar dat is heel algemeen, en voor leken eigenlijk niet transparant genoeg. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de ingevulde gegevens ook gebruikt worden voor datamining en profilering. Vanaf mei 2018 wordt een nieuwe - strengere - Europese verordening rond privacy van kracht, de fiscus zal haar privacy statement voor de aangifte van volgend jaar dan wellicht ook moeten aanpassen.”

“Veel bedrijven moeten geld lenen om belastingen te kunnen betalen”

Vera Smets
Vera Smets runt sinds 1995 als financieel experte haar eigen bedrijf Fincover. Ze wil de brug vormen tussen de financiëlen en de niet-financiëlen in het bedrijfsleven. “Ik bied eerste hulp bij financiën voor financiële leken”, zegt ze. “Via blended learning biedt ze opleidingen op maat van kleine en grote bedrijven. “Ik geef al meer dan 20 jaar financiële cursussen. Daar krijg ik vaak vragen rond winst en belastingen. Een bedrijf betaalt belastingen op zijn winst. Winst is echter een begrip dat weinig ondernemers echt vatten. Ze denken dat het gelijk is aan cash. Heel vaak is dat niet zo. Er zijn genoeg winstgevende bedrijven met cashproblemen. Op winst betaal je altijd belastingen, ook als je geen geld hebt. Triest gevolg... vele bedrijven moeten gaan lenen om hun belastingen te kunnen betalen. De berekening van de effectieve winst van een bedrijf is trouwens niet altijd zo simpel. Bij vennootschappen (bvba’s en NV’s) is de weg van de ‘winst voor belastingen’ naar de ‘winst na belastingen’ vaak nogal hobbelig. Er zijn soms ook grote verschillen tussen verschillende vennootschappen. Veel heeft ermee te maken dat niet alle kosten voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn. De aankoop van een elektrische wagen is momenteel bijvoorbeeld voor 120% aftrekbaar, een etentje met klanten is momenteel voor 69 % aftrekbaar. Ook de percentages die de boekhouder gebruikt om de effectieve belastingen te berekenen, kunnen verschillen naargelang je een groot of klein bedrijf hebt. “

5 mei 2017

Expert in de kijker: Ilse Weeghmans: “Patiëntenrechten zijn nog onvoldoende bekend”

Sinds 2002 bestaat er een wet patiëntenrechten om een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg te verzekeren. “Toch is die nog te weinig bekend”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. “De wet patiëntenrechten garandeert dat iedere persoon die zorg nodig heeft, meerdere rechten krijgt als patiënt. Zo weet de patiënt wat hij mag verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt. Een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener is dan ook een voorwaarde voor kwalitatieve zorg. De wet op patiëntenrechten bestaat ondertussen al 15 jaar, maar is nog te weinig bekend. Wekelijks krijgen wij klachten en vragen binnen van patiënten waaruit dat pijnlijk duidelijk wordt.”
Ilse Weeghmans
“Uit een recente enquête bleek dat 1 op de 5 personen niet op de hoogte is van het bestaan van patiëntenrechten. 1 op de 10 had zelfs nog nooit gehoord over patiëntenrechten. Maar ook bij mensen die weten dat er patiëntenrechten bestaan, is er nog werk aan de winkel. Velen zijn amper op de hoogte van de inhoud ervan. Een ander belangrijk pijnpunt is de werking van de ombudsdiensten voor patiëntenrechten. Van de 201 personen die een klacht hadden over een eestelijnszorgverlener (huisarts, tandarts,…) diende 88% geen klacht in. 81,5% van deze personen heeft ook geen idee waar ze daarmee terecht kunnen. Ook in ziekenhuizen is er nog ruimte voor verbetering: slechts 40% van de bevraagden is tevreden over de klachtverwerking van de ombudsdienst. Als Vlaams Patiëntenplatform pleiten we er dan ook voor om het klachtrecht op te nemen in de hervorming van de eerstelijnszorg.”

18 april 2017

Thema in de kijker: Dag van de alleenstaande ouder op 21 maart

Op 21 maart is het de dag van de alleenstaande ouder. Experts Bea Cantillon en Christine Van Peer waarschuwen voor het armoederisico dat alleenstaande ouders lopen, zowel in België als in andere ‘rijke’ landen van de EU. Vivian Van Bremen is zelf alleenstaande moeder en richtte het netwerk ‘Krachtvrouwen’ op.

‘1 op de 5 eenoudergezinnen maakt kans om in armoede terecht te komen’

Christine Van Peer
Christine Van Peer is sociologe en onderzoekster bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering van het Departement Kanselarij en Bestuur. Ze doet onderzoek naar echtscheiding, welbevinden van kinderen en (alleenstaand) ouderschap. ‘Ruim één op de vijf eenoudergezinnen loopt vandaag het risico om in armoede verzeild te geraken’, zegt ze. ‘Alleenstaande ouders vertegenwoordigen 11% van alle huishoudens in de leeftijdsklasse 25-54 jaar. Toch maken zij slechts 3,5 % uit van de werkende bevolking in die leeftijdsgroep. Ze zijn dus ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Zij vormen nochtans een sociologisch belangrijke groep: binnen de gezinnen met kinderen is hun aandeel al uitgegroeid tot 19%. In 2014 lag hun werkzaamheid op de leeftijd tussen 25 en 54 jaar 9 procentpunten lager dan die van samenwonende moeders, maar na de 50 wordt het verschil nog veel groter. In de periode 2012 tot 2014 zagen we bovendien een lichte daling in de werkzaamheid bij 25-54-jarige alleenstaande moeders, terwijl die in die jaren lichtjes verbeterde bij vrouwen in het algemeen en bij moeders met een partner. De afstand tot de arbeidsmarkt voor alleenstaande moeders blijft dus groot, en de kloof met andere moeders en vrouwen in het algemeen lijkt nog toe te nemen. De meest kwetsbare subgroep zijn laaggeschoolde vrouwen met jonge kinderen en vrouwen met geen of beperkte werkervaring die lange tijd alleenstaand blijven. Een te lage netto-verdiencapaciteit en een te moeilijke combinatie arbeid-gezin staat staan arbeidsmarktparticipatie vaak in de weg.’

‘Armoederisico van eenoudergezinnen stijgt in heel Europa’

Bea Cantillon

Bea Cantillon is professor aan de universiteit Antwerpen en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid. Ze werkte mee aan een recent sociologisch onderzoek naar het armoederisico van eenoudergezinnen in EU-staten met een uitgebreid sociaal vangnet, zoals Oostenrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zweden, Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek spitste zich toe op werkloze eenoudergezinnen en eenoudergezinnen met een fulltime minimumloon. Cantillon: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat de bruto minimumlonen ontoereikend zijn voor alleenstaande ouders. Denemarken en Zweden zijn de enige twee uitzonderingen op deze regel. In de meeste landen is de bruto/netto-verhouding voldoende om de gezinsinkomens van fulltime werkende alleenstaande ouders net boven de armoedegrens te tillen. Behalve in Denemarken, is het sociale vangnet voor werkloze gezinnen in alle onderzochte landen ontoereikend. Met het oog op de bestrijding van armoede onder eenoudergezinnen moeten deze staten vechten tegen werkloosheidsvallen. Het minimuminkomen van werkende en niet-werkende eenoudergezinnen moet omhoog. Sommige landen moeten een toename van het bruto minimumloon overwegen, anderen zullen in de eerste plaats de sociale vangnetten en werkprikkels in evenwicht moeten brengen, terwijl nog een andere groep van landen de lage nettolonen moeten verhogen.’

Jonge weduwen met kinderen vinden steun bij ‘Krachtvrouwen’

Vivian Van Bremen

Vivian van Bremen verloor haar man aan een hartaderbreuk toen ze 41 weken zwanger was van haar jongste zoon. Sindsdien is ze alleenstaande moeder van Mees (2002) en Simon (2005). Ze richtte recent het netwerk ‘Krachtvrouwen’ op om lotgenotes te helpen. Vivian van Bremen: ‘Nadat ik plots mijn man verloor, wist ik echt niet wie ik was zonder hem. Het heeft tijd nodig gehad om alles een plek te geven. Ik vond het heel heftig om het moederschap alleen te dragen. Nu, twaalf jaar later, kan ik zeggen dat ik me heel gelukkig voel samen met mijn twee geweldige zonen. In juni 2016 ontstond mijn idee om een lunch te organiseren voor jonge weduwen. In oktober plaatste ik een oproep op Facebook om weduwen met jonge kinderen te leren kennen en te brainstormen over mijn idee. In een week tijd kreeg ik zoveel reacties, dat ik besloot een Facebookgroep te starten. De vrouwen waren enthousiast en lieten mij weten dat er in België nauwelijks initiatieven zijn voor weduwen met minderjarige kinderen en al helemaal geen online community. Nu, 5 maanden later, hebben 65 weduwen met minderjarige kinderen uit heel Vlaanderen de groep gevonden. Daarom besloot ik een netwerk op te richten: ‘Krachtvrouwen’. Ik voel het als mijn missie om jonge weduwen samen te brengen zodat dat zij hun verdriet verwerken en weer écht kunnen leven. In het online netwerk op Facebook hebben ze de mogelijkheid om ervaringen te delen, vragen te stellen en verhalen te lezen van andere weduwen. Ik heb gemerkt dat er hierdoor ruimte ontstaat om een nieuw pad te kiezen, verdriet te verwerken en oplossingen te vinden voor uitdagingen waar een jonge weduwe dagelijks alleen voor staat.’

17 maart 2017

Thema in de kijker: Internationale Epilepsiedag op 13 februari 2017

Op maandag 13 februari 2017 is het Internationale Epilepsiedag.

‘10 procent van de mensen heeft epilepsie maar het blijft taboe’

Gwendolyn Maris
Gwen Maris van de Epilepsie Liga: ‘Hoewel naar schatting wereldwijd 1 op de 100 mensen epilepsie heeft, merken we dat er nog steeds een taboe rond de aandoening heerst. Wanneer we als Epilepsie Liga bijvoorbeeld op zoek gaan naar een meter of peter voor een project, vinden we geen enkele bekende Vlaming die ervoor durft uit te komen dat hij/zij epilepsie heeft, hoewel we weten dat ze er zijn. Daarom is het belangrijk om dit thema blijvend in de kijker te zetten, onder meer door een jaarlijkse Epilepsiedag.

Mensen met epilepsie vinden moeilijker werk. Om een geldig rijbewijs te halen mag je bijvoorbeeld al een jaar geen aanval meer gehad hebben. Daardoor zijn heel wat jobs al buiten bereik. Werkgevers staan ook niet altijd te springen om iemand met epilepsie aan te nemen, al mogen ze er strikt genomen niet naar vragen. Maar epilepsie wordt ook niet erkend als arbeidshandicap. Alleen mensen met veel aanvallen hebben recht op een uitkering voor ziekte of invaliditeit. Andere epilepsiepatiënten vallen tussen schip en wal.

Ook in relaties ligt epilepsie moeilijk. Mensen weten niet hoe ze hiermee moeten omgaan. Daarom geven we met de Liga veel informatie over hoe je ermee moet omgaan als iemand een aanval krijgt, waar je wel of niet bang voor moet zijn. Epilepsiepatiënten zijn soms bang om kinderen te krijgen, maar epilepsie is meestal niet erfelijk. Iedereen kan van vandaag op morgen epilepsie krijgen. Kinderen van iemand met epilepsie hebben hoogstens een licht verhoogde kans om na een hersenschudding of hersenvliesontsteking epilepsie te krijgen. Gelukkig is er nu steeds meer genetisch onderzoek dat kan nagaan of er een erfelijke vorm van epilepsie in het spel is én mogelijkheden biedt naar aangepastere behandeling.’

‘30 procent epilepsiepatiënten niet geholpen met huidige anti-epileptische geneesmiddelen’

Najat Aourz
Najat Aourz is onderzoekster aan de VUB. Ze schreef een doctoraat over nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen tegen epilepsie: ‘Epilepsie is een vaak voorkomende en ernstige, chronische neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door plots optredende en terugkerende aanvallen als gevolg van ongecontroleerde, elektrische ontladingen in de hersenen. Momenteel lijden in de wereld naar schatting 65 miljoen mensen aan epilepsie en de ziekte treft alle bevolkingsgroepen zonder een onderscheid te maken in leeftijd, ras of socio-economische status. Er is nog geen manier gevonden om de ziekte te genezen maar de voorbije decennia werden wel vele nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die bij een deel van de patiënten de symptomen verbeteren. Desondanks reageert tot op heden 30% van de epilepsiepatiënten niet op het huidige arsenaal aan anti-epileptische geneesmiddelen. De identificatie van nieuwe geneesmiddelen met vernieuwde werkingsmechanismen is dus van uiterst belang om de grote groep resistente patiënten te kunnen behandelen. In de onderzoeksgroep Experimentele Farmacologie van de Vrije Universiteit Brussel zijn wij daarom al jaren intensief bezig met deze zoektocht. Door gebruik te maken van verschillende preklinische modellen, hebben wij de voorbije jaren al verschillende moleculen kunnen identificeren die in staat zijn om in de gebruikte modellen de epileptische aanvallen te onderdrukken via nieuwe werkingsmechanismen. Met dit onderzoek proberen we op termijn nieuwe therapieën te ontwikkelen om zo de levenskwaliteit van de epilepsiepatiënten te verbeteren.’

8 februari 2017

Thema in de kijker: Alcohol drinken verhoogt de kans op kanker

(Wereldkankerdag en Tournée Minérale) Op 1 februari start Tournée Minérale. Stichting tegen Kanker en VAD/De Druglijn sporen Belgen aan een maand lang geen alcohol te drinken. Al meer dan 80000 mensen doen mee! Op 4 februari is het ook Wereldkankerdag. Wat weinig mensen weten, is dat alcohol ook de kans op kanker verhoogt.

‘Tournée Minérale maakt ons bewust van ons gewoontegedrag’

Marijs Geirnaert
Marijs Geirnaert is directeur van de VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen): ‘Alcohol drinken is heel normaal. In 2013 dronk 82% van de Belgen alcohol. Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van een (dagelijkse) routine. Toch zijn er heel wat risico’s verbonden aan alcohol, en dat niet alleen voor problematische gebruikers of voor jongeren. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen en hangt samen met tweehonderd verschillende aandoeningen. De relatief onschuldige kater is daar één van, maar er zijn ook heel wat ernstigere gezondheidsklachten, zoals black-out, hartklachten, leveraandoeningen en kanker. Vooral dat laatste risico is bij veel drinkers nauwelijks gekend. Daarnaast heeft alcohol ook een negatieve invloed op de kwaliteit van leven: het kan leiden tot slaapproblemen, geheugenproblemen, problemen in relaties en tot verslaving. Redenen genoeg dus om alcohol af en toe eens aan de kant te zetten en bewust te zijn van je gewoontegedrag. Om die reden organiseren we Tournée Minérale: een maand zonder alcohol. Tijdens zo’n periode krijgt het lichaam tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Mensen merken in zo’n maand gaandeweg dat ze beter slapen en zich fitter voelen. Ze sparen ook heel wat geld uit en krijgen minder calorieën binnen, je kan dus zelfs gewicht verliezen door even ‘nee’ te zeggen.’

‘Alcohol verhoogt risico op 8 verschillende kankertypes’

Eva De Winter
Eva De Winter is diëtiste met een specialisatie in oncologie en werkt bij de Stichting Tegen Kanker. Ze geeft meer duiding over de link tussen alcohol en het risico op kanker. ‘We organiseren Tournée minérale om mensen bewust te maken van hun alcoholgebruik, en van wat er verandert als je niet drinkt. Voor andere gezondheidsvoordelen, zoals minder kans op kanker, moet je ook op lange termijn verstandig met alcohol omgaan. Alcohol kan het risico op 8 verschillende kankertypes (mond, keel, strottenhoofd, slokdarm, borst (bij vrouwen), dikke darm en endeldarm (bij mannen), lever, maag) doen toenemen! Lang niet iedereen blijkt zich bewust van de nadelen van alcohol. Een enquête van Stichting tegen Kanker toont dat:
  • 33% van de ondervraagde Belgen denkt dat 1 glas wijn per dag het kankerrisico doet dalen;
  • 29% denkt dat alcohol het kankerrisico niet verhoogt;
  • Een kwart van de 55-70 jarigen meer dan 2 alcoholconsumpties per dag drinkt.
En er zijn nog interessante weetjes:
  • Sterke drank is niet schadelijker dan wijn of bier;
  • Het alcoholgebruik van vrouwen steeg de laatste decennia fors, met als gevolg een grote toename van het aantal aan alcohol gerelateerde borstkankers;
  • De combinatie van alcohol en roken doet het kankerrisico exponentieel toenemen;
  • Acetaldehyde, het afbraakproduct van alcohol (ethanol), maakt de huid gevoeliger voor UV-stralen, wat indirect huidkanker in de hand kan werken.

‘Eén maand minder drinken zorgt ervoor dat mensen zich bewuster worden van hun gedrag’

Frieda Matthys
Volgens psychiater Frieda Matthys is het belang van de campagne vooral dat mensen zich bewust worden van hun gedrag, en daardoor ook op lange termijn hun alcoholgebruik aanpassen. ‘Als psychiater krijg ik vooral te maken met mensen die verslaafd zijn aan alcohol. Bij verslaving denken we meteen aan de extreme gevallen, maar er zijn veel mensen die elke dag alcohol drinken en er niet bij stilstaan dat ze hier afhankelijk van zijn. Wanneer ze dan een maand helemaal niet drinken, ondervinden ze dat dit niet zo gemakkelijk is en gaan ze zich vragen stellen over dat gedrag. Ze beseffen dat ze gedrag stellen waar ze eigenlijk niet achter staan. Dat is het belangrijkste effect van Tournée Minérale. In andere landen is bij dergelijke campagnes al gebleken dat mensen na zo’n maand van geheelonthouding ook veel bewuster met hun alcoholgebruik omgaan. Op die manier zal Tournée Minérale dus ook op lange termijn vruchten afwerpen.’

30 januari 2017

Expert in de kijker: Professor Cecile Baeteman over de zeespiegel en andere misvattingen

Cecile Baeteman

Volgens het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatsverandering IPCC van de Verenigde Naties zal de zeespiegel wereldwijd stijgen door de opwarming van de aarde en zullen lage kustgebieden hierdoor massaal overstromen. Professor Cecile Baeteman van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en de Vrije Universiteit Brussel nuanceert dit scenario en stelt dat menselijke activiteiten een veel grotere impact hebben op het overstromingsrisico van lage kustgebieden dan een globale zeespiegelstijging.

“Uit mijn onderzoek aan de VUB blijkt dat de simulaties en voorspellingen van de Verenigde Naties enigszins genuanceerd moeten worden. Het verhaal is complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Het is niet correct om gewoon de hoeveelheid ijs dat van de poolkappen afsmelt om te rekenen naar een globale stijging van het zeeniveau in centimeters en de invloed hiervan te voorspellen op een bepaald kustgebied. Bovendien kan men ook niet eenvoudigweg concluderen dat alle lage kustgebieden volledig zullen overstromen.”

“Studies van de verschillende factoren die een zeespiegelstijging veroorzaken doen besluiten dat er niet zoiets als een globale zeespiegel bestaat en dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met kustprocessen en de factoren die kustveranderingen bepalen. Er zijn meer parameters waar men rekening mee moet houden om te kunnen voorspellen waar en hoeveel de zeespiegel zal stijgen. De oceanen staan weliswaar allemaal in verbinding met elkaar, maar het zeeoppervlak is er niet overal op hetzelfde niveau. De verspreiding van het smeltwater is veel belangrijker dan het volume dat er bij komt. Vooral menselijke activiteiten hebben immers een invloed op het overstromingsrisico van lagere kustgebieden. Een dam op een rivier veroorzaakt meer kusterosie dan een zeespiegelverhoging. Subsidentie of de daling van het grondoppervlak in de megasteden ten gevolge van het overmatig pompen van grondwater is in sommige gevallen tien keer groter dan de huidige zeespiegelstijging en vormt een veel groter probleem voor de kwetsbaarheid van die gebieden en hun enorme bevolking. Trouwens, uit de geologische geschiedenis van de laatste 10 000 jaar blijkt dat in ontwikkelingslanden waar de kusten nog op natuurlijke wijze kunnen evolueren omdat er nagenoeg geen dijken zijn, de kustgebieden wel gelijke tred kunnen houden met de snelheid van de voorspelde zeespiegelstijging door natuurlijke sedimentafzetting.”

23 januari 2017