Expert

Wie komt in aanmerking om te worden opgenomen in de expertendatabank?

-     Iedereen die een expert is in een welomschreven vakgebied
-     en daarnaast ook voldoet aan één of meerdere van deze voorwaarden:
            -     u bent vrouw;     
            -     u bent allochtoon;     
            -     u hebt een functioneringsbeperking;     
            -     u bent een transgender; 
            -     u bent een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede.

Wat is een expert?

-     Iedereen die gespecialiseerd is in een welomschreven en duidelijk afgelijnd vakgebied.
-     Iedereen die een grondige kennis heeft van dat vakgebied door studie of door academisch of    
       wetenschappelijk onderzoek of door professionele activiteit.

Deze elementen bieden zeker een meerwaarde:

-     een publicatie over een onderwerp uit uw vakgebied;
-     u doet onderzoek binnen het opgegeven expertisedomein;
-     een lidmaatschap van een vereniging of organisatie die relevant is voor uw vakgebied;
-     u volgt bijkomende opleidingen, nascholing… over uw specialiteit;
-     u hebt een bachelor of een masterdiploma in uw specialisatie/vakgebied;
-     Een ervaringdeskundige is op zich geen specialist of expert, al kan die ervaring wel een troef
       zijn.

Welke experten staan er in de databank?

In de databank staan alleen experten die vrouw of transgender zijn, allochtoon zijn of een functioneringsbeperking hebben. Met deze laatste groep bedoelen we personen die op de een of andere manier in hun dagelijkse activiteiten beperkt of gehinderd worden door een langdurige ziekte, een handicap of een lichamelijke of geestelijke aandoening. Indien u een expert bent en behoort tot één van bovenstaande groepen, dan kunt u zich registreren.

Experten die niet aan één of meerdere van deze voorwaarden voldoen, worden niet opgenomen.

Uitzondering: sinds 2012 krijgen ook personen die een opleiding ‘ervaringsdeskundige in de armoede’ met succes doorliepen én een aantal jaar werkervaring hebben in een sector, toegang tot de databank. 

Waarom staan niet alle experten in de expertendatbank?

De personen die in de databank zijn opgenomen zijn groepen die in onze samenleving goed vertegenwoordigd zijn, maar in de media nog te weinig aan bod komen. De expertendatabank wil journalisten en programmamakers aansporen om ze meer aan het woord te laten. Via deze expertendatabank moeten zij snel de juiste expert terugvinden die over haar of zijn domein de juiste toelichting kan geven.

Welke organisaties komen in aanmerking?

In de databank zitten ook de gegevens van organisaties die werken rond diversiteit in het algemeen of rond de thema’s gender, etniciteit en holebiseksualiteit en rond de kansengroepen gender, armoede, transgender, allochtonen en personen met functioneringsbeperkingen. Organisaties die niet aan één van deze voorwaarden voldoen, worden niet opgenomen.

Welke informatie wordt getoond op de website?

Op de website wordt alleen de informatie getoond waarvan de expert zelf aangeeft dat ze mag worden getoond. Experten die de vragenlijst invullen, krijgen de kans om bij elke soort informatie aan te duiden of deze informatie ook mag worden getoond op de website. Privégegevens en persoonskenmerken worden opgenomen in de databank, maar worden op de website niet getoond wanneer de expert dat niet wenst. Zo blijft de privacy gewaarborgd.

Welke verplichtingen heb ik als expert?

De opname in de databank houdt geen verplichtingen in. Wanneer een journalist of programmamaker u contacteert, kunt u altijd weigeren om in te gaan op de vragen.

Indien u niet meer gecontacteerd wil worden door de media, kunt u uw gegevens altijd verwijderen.