Thema in de kijker: 22 november: Dag van de Wetenschap

Op 22 november is het ‘Dag van de Wetenschap’. Een aanleiding om eens enkele wetenschappers aan het woord te laten over hun specifieke expertise. Enkele suggesties uit expertendatabank:

  • Inge Jonckheere (PhD in Toegepaste Biologische Wetenschappen) kan u vertellen hoe bosvermindering en ontbossing kan gemonitord worden in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze is gespecialiseerd in het gebruik van satellietdata en verantwoordelijk voor de technische implementatie van satellietsystemen voor bosmonitoring in ontwikkelingslanden. Inge Jonckheere is als Forestry Officer verbonden aan de ‘Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations’.
  • Ingrid Vanden Berghe is als hoofd van het Nationaal Geografisch Instituut in Brussel medeverantwoordelijk voor de topogeografische inventaris van ons grondgebied. Van deze gegevens worden niet alleen de klassieke stafkaarten afgeleid, maar ook meer gespecialiseerde bestanden die de basis zijn voor bijvoorbeeld de opvolging van het transportbeleid of milieumaatregelen. Voor de inventarisatie gebruikt het NGI de meest recente technologie zoals satellietnavigatie en 3D-luchtfoto-analyse. Het NGI is ook partner in het ‘international map year’, een door de UN gesteund initiatief om meer zichtbaarheid te geven aan de wetenschap van de cartografie.
  • Bij Nadine Buys kunt u terecht voor info over onderzoek naar de genetica van huisdieren en het ontrafelen van complexe genetische eigenschappen. Ze doet vooral onderzoek naar de oorzaak van erfelijke aandoeningen bij landbouwhuisdieren. Deze informatie wordt onder meer gebruikt voor de selectie van dieren. Haar onderzoek spitst zich toe op de genetische aanleg voor aangeboren afwijkingen bij varkens, spiergroei bij varkens, ziektegevoeligheid bij paarden en diversiteit bij honden. Nadine Buys is decaan van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven en Hoofd van de onderzoeksgroep Livestock Genetics.
  • Professor Scheikunde Annemie Adriaans (U Gent) kan u meer vertellen over het gebruik van chemische deklagen voor de bescherming van opgegraven en tentoongestelde voorwerpen. Ze is gespecialiseerd in analytische chemie, oppervlakanalyse, elektrochemie en metaalconservering. In haar onderzoek bestudeert ze onder meer corrosie en corrosie-inhibitie, waaronder de ontwikkeling van beschermende deklagen voor metalen cultureel erfgoed. Voor dit onderzoek werkt ze vaak samen met archeologen en musea.

19 november 2015