contact

U vindt een antwoord op heel wat vragen op de pagina’s Journalist, Organisatie en Expert.

Vindt u daar echter niet wat u zoekt, dan kan u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Voor praktische en inhoudelijke zaken kan u terecht bij Kluwer.

Wilt u bijvoorbeeld:

  •  een thema voorstellen,

  • meer weten over inschrijvingsvoorwaarden;

  • een voorstel doen voor een interview of filmpje;

  • de inhoud van de thesaurus leren kennen;

  •  een fout melden;

  •  enz.

Contacteer

Kluwer
Redactie expertendatabank
Motstraat 30
2800 Mechelen
expertdbact@wolterskluwer.com
Tel: 0800/14.500 - Fax: 015/36.16.28

Voor vragen over het opzet en de doelstellingen van de databank, kan u terecht bij de initiatiefnemer

Team Gelijke Kansen in Vlaanderen
Vlaamse Overheid
Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 31
1000 Brussel
gelijkekansen@vlaanderen.be
www.gelijkekansen.be
tel: 02/ 553.58.46 - fax: 02/ 553.51.38