Expert in de kijker: Gonda Schelfhaut, btw-experte bij RSM Belgium


Btw-toepassing voor webshops niet altijd evident

Gonda Schelfhaut
“Bedrijven behandelen de btw-praktijk nog altijd stiefmoederlijk. Ondernemers zijn zich te weinig bewust van de gevolgen. Fouten worden zwaar bestraft met boetes en nalatigheidsintresten. Bovendien is btw ook een grensoverschrijdend gegeven,” zegt Gonda Schelfhaut, accountant en belastingconsulent, en expert in de btw-materie. “Recent zie ik in mijn praktijk problemen bij de opstart van webshops. Ondernemers zoeken nieuwe bronnen van inkomsten en de overheid stimuleert deze vormen van e-commerce. Ondernemers starten een website waar producten of diensten te koop worden aangeboden. Maar vaak weten ze niet welke btw ze moeten aanrekenen bij afstandsverkopen van goederen aan consumenten binnen de EU. 21% Belgische btw of het btw-tarief van de lidstaat van de consument? In het laatste geval zal de ondernemer worden geconfronteerd met btw-verplichtingen in meerdere EU Lidstaten. Btw is een belasting die Europees geregeld wordt en in de 28 EU-lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast. Voor afstandsverkopen van goederen hanteren lidstaten een drempel (100.000 EUR of 35.000 EUR). Een Belgische onderneming die veel Franse internetklanten heeft en voor meer dan 35.000 EUR aan Franse consumenten verkoopt , moet wel 20% Franse btw aanrekenen en geen 21% Belgische btw. Bovendien zal hij zich in Frankrijk voor de btw moeten registreren en daar btw-aangiften indienen en de Franse btw afdragen aan de Franse schatkist. Een onderneming die daar bij het opzetten van zijn webshop geen rekening mee houdt, kan daarmee veel geld verliezen.”

16 november 2015