Thema in de kijker: Onze belastingbrief

De zomer komt eraan, en dat betekent ook dat de belastingbrieven binnenkort weer ingediend moeten worden. Nieuw dit jaar in Tax-on-web is dat de fiscus zelf al bepaalde gegevens heeft ingevuld die opgevraagd zijn bij derden. Voorlopig wordt de privacywetgeving daarmee niet geschonden, zegt experte Sylvie De Raedt. Belastingen berekenen voor vennootschappen blijkt voor velen nog steeds een hobbelig parcours, weet Vera Smets.

“Vooraf ingevulde gegevens schenden privacywet voorlopig niet”

Sylvie De Raedt
Sinds dit jaar zijn een aantal codes, zoals het woonkrediet en de schuldsaldoberekening, vooraf op de belastingbrief ingevuld. “Het vooraf opvragen van gegevens bij andere overheden en bij derden dringt dieper onze privacy binnen dan wanneer we die gegevens zelf zouden invullen. Maar omdat ze noodzakelijk zijn voor de belastingberekening wordt de privacywet hier niet geschonden”. Dat zegt Sylvie De Raedt die net haar doctoraat over het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie afrondde in de vakgroep Belastingrecht aan de Universiteit Gent. Haar doctoraat is het eerste grondige onderzoek over de conformiteit van de Belgische regels over informatie-inzameling door de fiscale administratie met het recht op privéleven. “De zaken liggen anders voor gegevens die niet noodzakelijk zijn. Die worden momenteel niet vooraf op de belastingbrief ingevuld, maar er wordt wel aan de belastingbetaler gevraagd om zelf dergelijke gegevens in te vullen. Daar kan men zich vanuit privacy-oogpunt ook vragen bij stellen. Ik denk daarbij aan de aangifte van rekeningen in het buitenland. Een ander voorbeeld is dat men moet invullen van wie men onderhoudsgeld krijgt of aan wie men onderhoudsgeld betaalt. Ook dat is eigenlijk overbodige informatie voor de belastingberekening, maar voor de fiscus zijn de gegevens wel interessant voor een eventuele controle nadien. Een belangrijk punt in verband met het vooraf invullen van bepaalde gegevens is dat de belastingbetaler het overzicht moet kunnen blijven houden. Het recht op de bescherming van de persoonsgegevens waarover elke burger beschikt is immers gebaseerd op de gedachte van het zelfbeschikkingsrecht over zijn of haar persoonsgegevens. Als te veel codes al zijn ingevuld, wordt het moeilijker om zelf de controle te houden, een delicate evenwichtsoefening. Bij de belastingbrief zit trouwens wel een privacy statement, maar dat is heel algemeen, en voor leken eigenlijk niet transparant genoeg. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de ingevulde gegevens ook gebruikt worden voor datamining en profilering. Vanaf mei 2018 wordt een nieuwe - strengere - Europese verordening rond privacy van kracht, de fiscus zal haar privacy statement voor de aangifte van volgend jaar dan wellicht ook moeten aanpassen.”

“Veel bedrijven moeten geld lenen om belastingen te kunnen betalen”

Vera Smets
Vera Smets runt sinds 1995 als financieel experte haar eigen bedrijf Fincover. Ze wil de brug vormen tussen de financiëlen en de niet-financiëlen in het bedrijfsleven. “Ik bied eerste hulp bij financiën voor financiële leken”, zegt ze. “Via blended learning biedt ze opleidingen op maat van kleine en grote bedrijven. “Ik geef al meer dan 20 jaar financiële cursussen. Daar krijg ik vaak vragen rond winst en belastingen. Een bedrijf betaalt belastingen op zijn winst. Winst is echter een begrip dat weinig ondernemers echt vatten. Ze denken dat het gelijk is aan cash. Heel vaak is dat niet zo. Er zijn genoeg winstgevende bedrijven met cashproblemen. Op winst betaal je altijd belastingen, ook als je geen geld hebt. Triest gevolg... vele bedrijven moeten gaan lenen om hun belastingen te kunnen betalen. De berekening van de effectieve winst van een bedrijf is trouwens niet altijd zo simpel. Bij vennootschappen (bvba’s en NV’s) is de weg van de ‘winst voor belastingen’ naar de ‘winst na belastingen’ vaak nogal hobbelig. Er zijn soms ook grote verschillen tussen verschillende vennootschappen. Veel heeft ermee te maken dat niet alle kosten voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn. De aankoop van een elektrische wagen is momenteel bijvoorbeeld voor 120% aftrekbaar, een etentje met klanten is momenteel voor 69 % aftrekbaar. Ook de percentages die de boekhouder gebruikt om de effectieve belastingen te berekenen, kunnen verschillen naargelang je een groot of klein bedrijf hebt. “

5 mei 2017